Sedan i januari förra året har Horngatan varit klassad som "miljözon 2". Det innebär att äldre bensin- och dieseldrivna personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar måste uppfylla kraven för utsläppsklassen Euro 5 för att få köra på Hornsgatan. Målet är att förbättra luftkvaliteten i området.

Liten men naggande god effekt

Nu har staden utvärderat miljözonens effekter. Eftersom biltrafiken generellt har minskat under corona har en beräkningsmodell använts för att visa hur det skulle sett ut under ett vanligt år.

Enligt rapporten minskade utsläppen av kväveoxider med två procent och koldioxid från fossila bränslen med 0,5 procent.

https://www.mitti.se/nyheter/har-ar-allt-du-behover-veta-om-nya-miljozonen/lmtan!7665497/

Fler miljözoner kan komma

Nu vill Daniel Helldén ha möjlighet att införa "dynamiska miljözoner" runt om i staden vid behov.

– Det betyder att vi med något dygns varsel ska kunna säga "den här och den här gatan kan du inte köra på", ifall vi ser att gränsvärden riskerar att överskridas, säger han.

I nuläget finns ingen konkret plan för när de dynamiska miljözonerna kan införas och vilka gator som då kan bli aktuella.

– Under corona har vi sett en extrem minskning av biltrafiken, så det finns inte samma behov att vidta åtgärder. Vi får se hur det ser ut efter pandemin, om folk fortfarande kör mindre kanske det inte behövs, säger Daniel Helldén.

Många bryter mot reglerna

Ett problem på Hornsgatan är att många bilister bryter mot bestämmelserna. Enligt rapporten uppfyller nästan var femte personbil som kör på gatan inte miljökraven.

Det är polisens som ska se till att reglerna efterlevs men det är ett ansvar myndigheten inte tar, enligt trafikborgarrådet. Han vill i stället att staden ska få möjlighet att bötfälla de som bryter mot reglerna.

– Hade vi haft bättre efterlevnad hade vi sett en sänkning med elva procent. Men varje procent gör skillnad för hälsan, säger Daniel Helldén.

Är det nån poäng att införa nya miljözoner om reglerna ändå inte följs?

– Hade vi kunnat övervaka hade det varit bättre, men det vi vet från Hornsgatan är att miljözoner ändå minskar utsläppen, säger Daniel Helldén.