– Vi tycker att det kommer att bli åtkomligt i princip som vi som tänkt från början, säger Lotta Niland på företaget Besqab, som bygger de nya bostäderna på Norrberget.

Enligt kommunens egen plan ska strandpromenaden runt Norrberget i Vaxholm vara tillgänglig för alla, även för personer med funktionsnedsättning.

Så när Besqab planerade att bygga en trappa sa kommunens tjänstemän blankt nej, med motiveringen att det inte är förenligt med detaljplanen.

Godkände trappan

Då valde majoriteten i stadsbyggnadsnämnden att gå emot sina egna tjänstemän och ändå godkänna trappan.

Anledningen: Byggaren Besqab ansåg inte att man kunde lösa höjdskillnaderna på något annat sätt.

Att spränga och bygga stödmurar för en lång sluttande ramp som passar bättre för barnvagnar och rullstolar ansåg Besqab inte var möjligt. Inte heller att anlägga en serpentinväg.

Nu backar Besqab ändå från att bygga trappan, åtminstone tillfälligt.

Detta efter att beslutet att tillåta den i våras överklagats av Föreningen Värna Vaxholm, Naturskyddsföreningen i Vaxholm och Vaxholms Villaägareförening.

Alla tre har bland annat invänt mot att trappan inte följer detaljplanens syfte eller bestämmelser.

– Vi har kommit fram till att det inte är rimligt att driva det vidare juridiskt. Nu fokuserar vi istället på resten av platsen, säger Lotta Niland.

Så trappan blir inte av?

– Det vet vi ju inte just nu. Det tar vi när det där dags, med kommunen.

Tidigare har Besqab också uppgett att det kommer att gå att ta sig till de planerade utkiksplatserna med rullstol, rullator eller barnvagn om man tar sig längs gångbanorna inne i bostadsområdet.

Vill ha "verklig" strandpromenad

Catarina Baldo Zagadou, är nyinvald ledamot i fullmäktige för Vaxholmsdemokraterna, och den som undertecknat överklagandet från föreningen Vaxholm vänner. Hon är glad att Besqab tycks backa från trapplösningen.

”Själv hoppas jag verkligen att det överhuvudtaget blir en ”strandpromenad”. Allra bäst vore förstås att det nya styret tog ett rejält omtag” skriver hon i en kommentar och säger att hon hellre vill ha en verklig strandpromenad längs vattnet: ”en som österut kopplar ihop Norrbergsbryggan med Batteriet, runt hela Norrhamnen, och västerut fortsätter strandpromenaden från Norrberget till och runt Skutvikshagen”.

Rättelse. Catarina Baldo Zagadou företräder i sammanhanget föreningen Värna Vaxholm och det var också de som överklagat, inte Vaxholms vänner som Mitt i felaktigt skrev i pappersutgåvan.