De senaste två veckorna (7-20 augusti) har Gröna Lund haft ett besökssnitt på 4 900 personer per dag. Det är något bättre än i början av augusti, då siffran låg på 4 500. Högstanoteringen var när norska popstjärnorna Marcus och Martinus spelade (10 200) och bottennappet (1 600) kom när stormen Hans härjade.

– Generellt kan sägas att besökssiffrorna långsamt fortsätter att öka, vilket naturligtvis är glädjande, säger Max Lagerbäck.

Förhoppningen är att de kan öka ytterligare under sensommaren.

– Nu ser vi fram emot säsongens stora konsertnamn, som Trippie Redd, Johnossi och Veronica Maggio & Miriam Bryant, för att nämna några. Och stabilt väder utan regn!

”Man ska känna sig trygg på Gröna Lund”

Terrorhotnivån i Sverige har höjts till en hög nivå; 4 på en femgradig skala. Gröna Lund har uppdaterat sin kameracentral, ”stärkt rutinerna och ökat vaksamheten”, säger Max Lagerbäck, utan att vilja specificera exakt vad det innebär. Han framhäver att nöjesparken, oavsett hotnivå har, ett nära samarbete med polisen.

–Vi har inpassagekontroller där alla som ska in på Grönan får sin väska genomsökt och visiteras. Det är rimligtvis säkrare här än i samhället i stort.

Barn visiteras dock inte.

Ska man tänka på något som besökare?

– Vi har ansvar över vem vi släpper in i parken. Man ska känna sig trygg på Gröna Lund.