Under vattnet vid Lillsjöns badplats kan badande gäster uppleva en ny snorkelled. Den nya leden är markerad med åtta gula bojar längs med vassen. Varje boj representerar en informationsskylt på ett betongfundament på en till tre meters djup.

På skyltarna kan du läsa om vad det är för typ av växter som finns på sjöbotten i Lillsjön. 

Idén till att skapa en snorkelled kommer från kommun­ekologen Johan Björklind Möllegård och kommunens åtgärdssamordnare för vatten, Zanna Zielfeldt Nikas.

Sjöhjortron och kransalger

Hela syftet är att försöka sprida kunskap om vattenväxters funktion och vilken mångfald som finns.

– I Lillsjön finns flera ovanliga och utrotningshotade arter, som sjöhjortron och olika kransalger. Vi har strävat efter att skyltarna ska lyfta arternas speciella egenskaper på ett sätt som är tillgängligt för både barn och vuxna, säger Zanna Zielfeldt Nikas.

Växterna är både ett gömställe, matställe och en livsmiljö för Lillsjöns invånare, däribland: mörtar och abborrar.

Samuel Eketorp, enhetschef mark och natur, Upplands-Bro kommun.

Samuel Eketorp, enhetschef mark och natur, Upplands-Bro kommun.

Pressbild

Förhoppningen bakom

Samuel Eketorp, enhetschef mark och natur, förklarar mer om bakgrunden till projektet.

– Vår förhoppning är att man förstår vikten av att man tar hand om sitt vatten. Att man synliggör sjöarnas hälsa också, säger han.

– Det är lätt att se när en skog mår dåligt men hur ser man att en sjö mår dåligt? Det ser man kanske inte alltid. Så här visar vi genom att man tillgängliggör botten och informationen om vad som finns i sjön.

Lillsjön – ett gott exempel

Samuel Eketorp tydliggör att Lillsjön mår prima. Här bjuds man på klart vatten och en sjö med hög näringshalt. Snorkelleden blir därigenom ett sorts pedagogiskt gott exempel. Förhoppningen är att fler ska ta till sig kunskap om bottens arter, sjöars hälsa och vattenkvalité, samtidigt är det hela också såklart en rolig fritidsaktivitet.