Mitt i har tidigare berättat om nämnda satsning där äldre invånare kan låna tekniska produkter att använda hemma. 

Politikerna tog beslutet att avgiften för ej återlämnade produkter ska motsvara vad den lånade produkten kostar i inköpspris. Beslutet kommer av en omvärldsbevakning där man har tittat på hur andra kommuner med liknande satsningar gör.

Här blir seniorerna experter på smartphones

Swish, mobilt bank-id, poddar och streaming. Självklarheter för vissa, men kanske inte för den äldre delen av befolkningen. Något man vill råda bot på i Upplands-Bro. Mitt hälsade på hos cafét där äldre blir experter på smarta mobiler.

Inne i verkstan i Brohuset är en iPhone uppkopplad på en stor projektorskärm. Temat för dagen är "Dela med dig av text, webbsidor, dokument och bilder". Mobilcafét är en plats för alla invånare från 65 år och uppåt som vill lära sig mer om smarta telefoner och alla möjligheter som finns med dessa.

Fredrik Larsson jobbar på förebyggande enheten för äldre hos Upplands-Bro kommun, han brukar kallas "Teknik-Fredrik". Här på mobilcafét är han lärare och den som vandrar runt bordet och hjälper de äldre med deras frågeställningar när man kört fast.

Kommunens instruktör Fredrik Larsson visar deltagaren Dieter Schmidt hur han använder sin iPhone.

Kommunens instruktör Fredrik Larsson visar deltagaren Dieter Schmidt hur han använder sin iPhone.

Mikael Andersson

Frågvisa äldre

Brobon Lena konstaterar att varje träff har ett tema men att man inte alltid håller sig till denna.

– Vi kör efter vad Fredrik kommer på. Men oftast så spårar han ur eftersom vi frågar en massa och kommer på något annat vi vill veta om, säger Lena och försäkrar att det är en urspårning i positiv bemärkelse.

Lena fingrar på ett häfte som ligger framför henne på bordet: "Alla kan surfa – att använda iPhone steg för steg". Det finns även för Android berättar Lena.

Varje träff har olika teman, men diskussionerna får sedan forma mötet.

Varje träff har olika teman, men diskussionerna får sedan forma mötet.

Mikael Andersson

Hur kommer det sig att du är här då Lena?

– Det är jag som har tipsat, det är jag som brukar ha koll på saker, säger Zahra Ellina Ekelund som sitter en bit bort.

Mötesplats sedan flera år

Sedan 2014 har mobilcafét funnits i lite olika former. Zahra berättar att hon varit med sedan 2018. Sedan november 2021 har mobilcafét funnits i sin nuvarande form.

– Just det här med mobilhjälpen har ju funnits ett tag men nu är det mer att man har lagt till flera kurser och vi har det här på eftermiddagarna, både för nybörjare och de som är på lite mer avancerad nivå, säger Fredrik Larsson.

Då frågan kommer upp varför detta är viktigt säger Lena snabbt:

– Gemenskap!

Flera av de andra deltagarna nickar.

Fredrik Larsson visar delar av teknikbiblioteket, där Upplands-Brobor som är 65+ kan låna hem teknisk utrustning. Detta är en ny satsning sedan september medan Mobilcafé har funnits längre än så.

Fredrik Larsson visar delar av teknikbiblioteket, där Upplands-Brobor som är 65+ kan låna hem teknisk utrustning. Detta är en ny satsning sedan september medan Mobilcafé har funnits längre än så.

Mikael Andersson

– Man får lära sig något nytt, och även om jag tar upp tio grejer. Så kanske två fastnar. Ja, och det är toppen det.

Zahra Ellina Ekelund lyfter fram att gruppen lärt sig mycket om detta med bedrägerier tack vare mobilcafét. Hon förtydligar att hon menar alla de tekniska delar som äldrebedragare brukar rikta in sig mot. Zahra fortsätter:

– AI visste vi inte något om förr. Det var när vi pratade om det här så vi fick veta, innan så visste vi inte vad det handlade om. Våra barnbarn blir förvånade över vad vi kan, men det är ju tack vare Fredrik som vi vet saker och ting!

Huvudsyftet med träffarna

Den större tanken med mobilcafét är att äldre ska inkluderas och känna att de själva kan dra nytta av allt vad smarta telefoner innebär. Eller som Fredrik beskriver det, man ska överkomma rädslan och våga pröva sig fram.

Men vad säger ni deltagare, fyller det här sitt syfte?

– Definitivt, svarar hela rummet i kör.

På programmet framöver finns både att streama radio, poddar och tv. Att skapa ett medicinskt id och hur det fungerar med 1177. Men om man ska utgå från vad dagens engagerade gäng uttrycker så blir det nog lite av varje.

Zahra konstaterar att de känner att de kan hänga med precis som unga människor.

– Att vi är pensionärer har ingen betydelse, säger hon och ler nöjt.

Rädslan ska väck

En röd tråd tycks vara just detta med rädsla, och att överkomma den.

Alltså den där rädslan som kan uppstå bland den som är tekniskt osäker, säger flera av deltagarna. Samtidigt berättar de hur rädslan genom kursen har ersatts av nyfikenhet och prövarglädje.

– Ett barn sätter sig bara vid mobilen och knappar och gör fel. Men vi som är vuxna, vi vågar ju inte riktigt knappa. Det kan ju bli fel och allting kan gå åt skogen. Men här är det inte så, säger Fredrik Larsson och ser stolt ut.

Så det fyller sitt syfte? Det är modiga deltagare här kring bordet?

– Ja, absolut, verkligen, säger han.

Våra barnbarn blir förvånade över vad vi kan

Mobilcafé i Kungsängen och Bro

Tisdagar i Kungsängen 13.00–14.30

Plats: Svenngårdsrummet (plan 5), Furuhällsplan 1

Torsdagar i Bro 13.00–14.30

Plats: Verkstan, Bro Centrum 1

Källa: Upplands-Bro kommun

Pensionärer och digitalt utanförskap

Av Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2023 framgår att var sjunde pensionär inte använder internet. Samtidigt står det klart att andelen som använder sig av internet ökar. Här är huvudorsaken att det: ”för varje år kommer en ny digital årskull in i gruppen pensionärer.”

85 procent av pensionärerna använder internet, av dessa är det 69 procent som gör det dagligen. I den övriga befolkningen i åldern 16-64 år använder 99 procent internet såväl totalt sett som dagligen.

Bland yngre pensionärer i gruppen 65-75 år är 94 procent användare av internet och av denna skara använder 85 procent internet dagligen.

Bland de äldre pensionärerna, från 75 år och uppåt, använder 72 procent internet och av dessa är 52 procent inne dagligen.

Källa: Svenskarna och Internet 2023

Zahra Ellina Ekelund, Erzsebet Jánosi och Lena är några av seniorerna som får lära sig mer om ny teknik via teknikbibliotekets mobila café i Bro. Till hjälp har de kommunens digitala fixare Fredrik Larsson.

Zahra Ellina Ekelund, Erzsebet Jánosi och Lena är några av seniorerna som får lära sig mer om ny teknik via teknikbibliotekets mobila café i Bro. Till hjälp har de kommunens digitala fixare Fredrik Larsson.

Mikael Andersson

Här blir seniorerna experter på smartphones

Mobilt café ska minska digitalt utanförskap bland äldre