Viken vid Villa Källhagen är ett återkommande förslag när det pratas om nya badplatser på Östermalm och Djurgården. 

Mitt i har tidigare berättat att flera politiska partier – och Stockholms stads miljöförvaltning – har pekat ut den som en plats att utreda. Senast i maj lanserades idén av Centerpartiet i Östermalms stadsdelsnämnd.

– Det är ett fantastiskt läge och det skulle vara enormt värdefullt med en badplats här, sa Helena Schmidt (C) som stod bakom skrivelsen tillsammans med partiets gruppledare Daniele Fava.

Nu har tjänstemännen på stadsdelsförvaltningen svarat på skrivelsen. Och ännu en gång har ett förslag om badplatser mötts av ljummen respons, konstaterar Daniele Fava.

– Jag känner att det är rätt mycket av ett standardsvar från en kommunal förvaltning och jag tycker att man duckar lite för sitt lokala ansvar, säger han.

"Inte lämplig för en badplats"

Stadsdelsförvaltningen föreslår att man ska invänta kommunstyrelsens utredning om nya badplatser i Stockholm. 

Samtidigt gör förvaltningen bedömningen att viken vid Villa Källhagen inte är lämplig för en badplats. Detta på grund av att vattenkvaliteten kan påverkas av brädd- och dagvattenavlopp och att småbåtshamnen kan utgöra såväl en säkerhetsrisk som en källa till föroreningar.

Förvaltningen ser också läget inom Nationalstadsparken som ett problem:

"Anläggandet av en badplats kan innebära ett stort besökstryck med väsentlig förändring av förutsättningarna för växt- och djurliv".

Förvaltningen vill inte heller ta vattenprover, vilket Centerpartiet föreslagit.

"Att det inte är badförbud på denna sträcka innebär inte att stadsdelsförvaltningen eller Kungliga Djurgårdsförvaltningen är skyldiga att kontrollera vattenkvalitén, det görs endast på de två officiella badplatserna inom stadsdelsområdet".

Enligt Stockholms stads ordningsföreskrifter är det tillåtet att bada på hela sträckan mellan Villa Källhagen och Engelska kyrkan. Men stadsdelsförvaltningen vill inte ta vattenprover där.

Enligt Stockholms stads ordningsföreskrifter är det tillåtet att bada på hela sträckan mellan Villa Källhagen och Engelska kyrkan. Men stadsdelsförvaltningen vill inte ta vattenprover där.

Skärmdump/Stockholms stad

Daniele Fava säger att han och partiet kommer att fortsätta driva frågan om badplatser till hösten.

– Vi har fått enormt gehör och positiva reaktioner och ser att det här berör båda gamla och unga.

Stadsdelsförvaltningen betonar dock att de håller med om att det vore bra med fler badplatser i stadsdelsområdet.

"Förvaltningen håller med om att möjlighet till bad bör främjas och är därför positiva till det nya bryggbad som planeras i och med stadsutvecklingen i Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden".

Och den som väntar på något gott..kan få vänta. 2037 beräknas området Kolkajen stå färdigt.