Det lär inte sättas upp några övervakningskameror i Mörby centrum i närtid. Det står klart efter en dom i förvaltningsrätten, som dömde enligt Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) beslut mot kommunens ansökan.

De menar att platsen inte är en "brottsutsatt plats i lagens mening" och att man inte visat på ett behov av kameror.

Två nämndemän menade att kommunen visat på ett behov och var skiljaktiga i dombeslutet.

KSO Hanna Bocander (M) meddelar att de ännu inte tagit ställning till om de ska överklaga domen.