Inger Karlsson, 76, bär på kassar när hon går över den nya gång- och cykelbron från Vinsta industriområde till bostadsområdena på andra sidan Bergslagsvägen. Det är bara ett par veckor sedan som bron öppnade – och snart öppnar även Bergslagsvägen. Åtminstone tillfälligt. Nedanför arbetar Trafikverket för fullt med att anlägga den nygamla sträckan av Bergslagsvägen längs industriområdet.

– Jag bor nere vid Sorselevägen och har varit på Coop, och måste just nu ta den här omvägen via bron hem när man inte längre kan gå igenom arbetsområdet för att de stängt av och jobbar där, suckar hon.

Inger Karlsson ser fram emot att arbetet med nya Bergslagsvägen snart är klart. Mitt i träffar henne när hon är på väg tillbaka till Vällingby-sidan efter att ha varit på Coop Forum.

Inger Karlsson ser fram emot att arbetet med nya Bergslagsvägen snart är klart. Mitt i träffar henne när hon är på väg tillbaka till Vällingby-sidan efter att ha varit på Coop Forum.

Malin Lövkvist

Vill slippa lastbilarna

Att trafikplats Vinsta är klar i höst ser hon fram emot.

– Det har varit en lite rörig och stökig tid. Men man kan inte säga nej till framtiden. Och det ska bli skönt slippa all tung lastbilstrafik via Sorselevägen när alla gator är öppna och bygget är klart, säger hon.

Cecilia Aflodal, kommunikatör på Trafikverket för Förbifart Stockholm-projektet, säger:

– Bergslagsvägen börjar trafikeras under sommaren i ett provisoriskt skick. Vi planerar också att öppna upp Skattegårdsvägens anslutning mot Bergslagsvägen från Vällingbyhållet några veckor senare. Anledningen till det tidigarelagda öppnandet är för att kunna färdigställa andra delar av Bergslagsvägen där vi har trafik idag. Nya Bergslagsvägen beräknas vara helt klar senare under hösten, säger hon.

Jose Santana, 63, från Vinsta tycker att trafikplats Vinsta och de nya gång- och cykelbroarna ser bra ut såhär långt. Han är desto mer orolig för den kraftiga inflyttningen i Vinsta industriområde, där flera tusen nya bostäder planeras. "Informationen kunde vara bättre om vad staden vill med området", säger han.

Jose Santana, 63, från Vinsta tycker att trafikplats Vinsta och de nya gång- och cykelbroarna ser bra ut såhär långt. Han är desto mer orolig för den kraftiga inflyttningen i Vinsta industriområde, där flera tusen nya bostäder planeras. "Informationen kunde vara bättre om vad staden vill med området", säger han.

Malin Lövkvist

Gillar att det kommer gå snabbt till stan

En som kommer från andra hållet på gångbron är Jose Santana, 63, från Vinsta. Han stannar till och tar lite bilder från bron på de nya cykel- och gångvägarna, Bergslagsvägen och rondellen vid trafikplatsen.

– Allt kring att själva trafikplatsen och Förbifarten går framåt tycker jag bara är positivt. Det kommer gå otroligt mycket snabbare att köra in till stan för oss i västerort i framtiden. Däremot är jag mer skeptisk till alla tusentals bostäder som planeras i industriområdet, säger han.

En annan som går här är Birgitta, 69, som rullar en barnvagn framför sig.

– Jag tycker det blivit stökigt här kring nya gång- och cykelbron. Det hade behövts fler trappor så den blir mer lättillgänglig, men det kommer väl förhoppningsvis.

Birgitta, 69, som bor på Vällingbysidan ser fram emot att nya Bergslagsvägen står klar, men tycker att det måste byggas fler trappor till de nya gång- och cykelbroarna.

Birgitta, 69, som bor på Vällingbysidan ser fram emot att nya Bergslagsvägen står klar, men tycker att det måste byggas fler trappor till de nya gång- och cykelbroarna.

Malin Lövkvist

Mycket blir klart i höst

Trafikverkets arbete vid trafikplats Vinsta och med att tillfälligt flytta en del av Bergslagsvägen inleddes 2019. Nu är alltså gatan snart tillbaka där den låg förut. Och i höst kommer alltså Johannelundsrondellen, busskörfälten samt de nya busshållplatser längs Bergslagsvägen och gång- och cykelvägarna vara helt klara. Allt kommer så småningom anslutas till på- och avfartstunnlarna för Förbifart Stockholm.