I området ska antalet barn öka med 27 procent till 2030, enligt prognosen. Därmed ökar också behovet av idrottsytor. 

Fotboll är den största idrotten bland pojkar och den näst största bland flickor i Tyresö. Planen kan ge möjlighet till bättre träningstider för Tyresös fem fotbollsföreningar och nya föreningar kan växa.

Utöver fotbollen har flera andra föreningsidrotter behov av stora konstgräsytor att utöva sin idrott på. Inom centrumområdet ligger även nio skolor som kan nyttja planen till sin utomhusidrott under dagtid på veckodagarna. 

Slutligen ser kommunen att spontanidrottandet ökar i Tyresö, speciellt i centrumområdet, och som samhällstrend i stort.

Därför bedömer förvaltningen att det skulle vara aktivitet på den tilltänkta planen från morgon till kväll, sju dagar i veckan under säsong.