Det handlar om anställda vid BCG som fått sina deklarationer underkända av Skatteverket.

Dagens industri har granskat Skatteverkets beslut, och rapporterar att den konsult som var ansvarig för BCG:s uppdrag att omvandla sjukvården på NKS till så kallad ”värdebaserad vård” är den som åker på den största smällen.

Under de granskade åren 2017-2021 har han tjänat drygt 117 miljoner kronor efter att ha upptaxerats med 78,6 miljoner.

Av de övriga upptaxeras merparten med åttasiffriga belopp. Totalt handlar det om 453 miljoner kronor i upptaxering.

Dyra konsulter

Omorganisationen vid NKS fick mycket kritik. Det visade sig också att den blev dyr. Enligt en granskning som DN gjorde var snittkostnaden per BCG-konsult 700 000 kronor i månaden.

Totalt fakturerade bolaget 257 miljoner kronor, men för 80 procent av beloppet saknade fakturorna de specifikationer som krävdes.

Fick bonus

Att de 19 konsulterna nu måste betala skatt för betydligt högre inkomster beror på att de har deklarerat bonusar som de fått av sin arbetsgivare som inkomst av kapital.

Enligt Skatteverket handlar det om inkomst av tjänst, och där är skatten betydligt högre.

BCG uppger för DI att de tänker överklaga Skatteverkets beslut.