Östra sjukhuset

Som ett led i Sahlgrenska universitetssjukhusets satsning på vård nära patienten testas nu ett nytt projekt där förstföderskor som mår bra och haft en normal förlossning får sin eftervård i hemmet istället för återbesök på BB-mottagningen eller sjukhuset.

– Det här är ett erbjudande till friska patienter och en positiv utveckling av förlossningsvårdens eftervård. Genom det mobila BB-teamet kan vi erbjuda en mer flexibel vård och samtidigt säkerställa att sjuka patienter i behov av inneliggande sjukhusvård får det, säger Anna-Karin Ringqvist, barnmorska och verksamhetsutvecklare på obstetrike på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i ett pressmeddelande.

Undersöker barnet hemma

Det mobila BB-teamet består av barnmorska och undersköterska.

Undersökningarna som görs är de som normalt utförs i samband med återbesök på BB-mottagningen: Mäta gulhet på barnet, PKU-test, hörselscreening, kontroll av mammans mående och erbjuda amningsstöd.

– Vi skräddarsyr vården utefter familjens behov. Barnmorskan ringer först till familjen för att höra vilka behov de har, hur de mår, och avtalar tid för besök. Vi hoppas att fler kommer känna sig trygga med att få sin eftervård i hemmet.