Det var den 20 juni i år som en arbetsplatsolycka inträffade hos ett båtvarvsföretag i Värmdö. En arbetstagare som klivit upp på ett entresolplan, en form av upphöjt golv, för att hämta arbetsmaterial, tog ett steg rakt ut i luften och föll 2,3 meter ner till golvet.

Det ledde till att han fick två frakturer på vänster arm som behövde opereras och blev sjukskriven i cirka tre månader.

Skulle ha riskbedömt

Skadorna är inte att bedöma som ringa, enligt ansvarig åklagare som beslutat om ett strafföreläggande.

Bolaget skulle ha riskbedömt arbetet och momentet med att hämta arbetsmaterial på entresolplanet och den bedömningen borde lett till att ytan blev försedd med skyddsräcken, enligt åklagaren.

”Ansvarig hos bolaget har på grund av det ovan beskrivna av oaktsamhet åsidosatt vad som enligt arbetsmiljölagen ålegat denne och har därigenom av oaktsamhet orsakat arbetstagaren hans skador”, skriver åklagaren och fortsätter:

”Hade riskbedömning gjorts och entresolplanet varit försett med skyddsräcken hade olyckan med hög grad av sannolikhet inte inträffat. Näringsidkaren har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten.”

Mitt i Värmdö har sökt företaget men de har inte ringt tillbaka.