2022 hade 3,3 procent av treåringarna i länet hål i tänderna. För 35 år sedan låg siffran på 15 procent. Det visar Region Stockholms årliga Tandhälsorapport.

Men tandhälsan varierar i länet. I några områden, som Skärholmen, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista har runt åtta procent av treåringarna karies, mot under en procent på Södermalm, Norrmalm och i Danderyd, Ekerö och Salem.

I Rinkeby-Kista har det dock skett en förhållandevis stor förbättring på bara ett år.

2021 hade 10,5 procent av treåringarna karies, jämfört med 7,3 procent 2022, enligt rapporten.

– Jag vill verkligen hylla arbetet i Rinkeby. Jag tror att det förutom regionens insatser har att göra med att Järva Folktandvård är en väldigt engagerad klinik, deras arbetssätt spelar stor roll. De är flexibla, jobbar med drop in, om syskon följer med passar man på att undersöka dem på samma gång. De är tillgängliga på ett annat sätt, säger Karin Fälldin (C), ordförande i tandvårdsberedningen i Region Stockholm.

Ettårskontroller

Region Stockholm har delats in i fyra områden, för att urskilja var problem med karies bland barn är som störst. Område 1 och 2 har bäst tandhälsa, medan 3 och 4 har sämre.

Förra året meddelade regionen att barn i område 3 och 4, där Järva ingår, skulle bli kallade till en första kontroll redan vid ett års ålder, i stället för vid två års ålder som innan.

Barn i område 1 och 2 blir kallade vid tre års ålder.

– Vi jobbar målmedvetet för att göra insatser för barnen med sämst tandhälsa. Vi har höjt ersättningen för tandvård i de områden som har barn med mest karies. Vi försöker jobba långsiktigt och gör besök i skolor, vi har inkluderat tandhälsa i hembesöksprogram sedan ett par år tillbaka. Det är en palett av många insatser som ger tydliga resultat bland de yngsta, säger Karin Fälldin.

Handlar om generell hälsa

Bland de lite äldre sticker både Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta ut. I Rinkeby-Kista hade exempelvis över 70 procent av de undersökta 19-åringarna kariesdrabbade tänder, jämfört med 51,1 procent i hela länet.

– Det handlar dels om att många kommer från länder där man inte är lika bra på förebyggande tandvård. Sedan är alla folkhälsofrågor är väldigt socioekonomiskt betingade. Det handlar om utbildningsnivå, föräldrars inkomst, den egna utbildningen. Och allt i kroppen hänger ihop. I områden som Järva finns mer diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och fetma, det spelar in, säger Karin Fälldin.

Därför är det viktigt att jobba med den generella hälsan, menar hon.

– Allt hör ihop. Man måste jobba med utbildning, jobb, skola – hela samhället. Olikheter där är den yttersta förklaringen till skillnaderna.