Om två år firar Båtklubben St Erik vid Karlbergssjön 100 år. Men de korta avtalen är inget nytt.

– Det tråkiga är att man inte vågar investera i något fast, en tvättplats till exempel, det är jättetråkigt. Det är inte en situation man vill ha, säger ordföranden Ann Nordgren.

Nuvarande avtal för Kristinebergs båtklubb har gällt sedan 1984, men framöver får KBK bara arrendera bryggorna av idrottsförvaltningen ett år i taget. För marken där klubbhuset står är det fortfarande oklart hur avtalet blir.

Nuvarande avtal för Kristinebergs båtklubb har gällt sedan 1984, men framöver får KBK bara arrendera bryggorna av idrottsförvaltningen ett år i taget. För marken där klubbhuset står är det fortfarande oklart hur avtalet blir.

Pekka Pääkkö

1992 flyttades varvet från Kungsholms strand till Klarastrandsleden.

– Vi är inte jättenervösa men det känns ju som att vi kommer bli utkastade förr eller senare. Då hoppas vi att få reda på det i god tid.

Kristinebergs Båtklubb har legat strax söder om Tranebergsbron i många år. Nästa år firar klubben 100.

Nuvarande avtal har gällt sedan 1984

Nuvarande avtal för bryggorna och marken där klubbhuset står har gällt ända sedan 1984, men avtalet med staden löper ut vid årsskiftet och villkoren ändras så att klubben framöver bara får ansöka om nyttjandetillstånd för bryggorna ett år i taget.

– Det gör att vi lever lite på lånad tid och det är svårt att bedriva ett långsiktigt arbete. Vi har ett klubbhus vi hade tänkt renovera, men det blir svårt att lägga massa pengar på det om man inte vet om man får vara kvar, säger KBK:s ordförande Robert Kjellberg.

Heleneborgs båtklubb båtklubb ligger på Långholmen vid Pålsundet. De firade 100-årsjubileum 2019.

Heleneborgs båtklubb båtklubb ligger på Långholmen vid Pålsundet. De firade 100-årsjubileum 2019.

"Vill inte bli av med klubbar"

Under 1980- och 1990-talet tecknade staden 25 år långa arrendeavtal. De byggde på den strategi för båtlivet som fanns då. Eftersom förutsättningarna förändrats har majoriteten av båtklubbarna nu kortare avtalstider på ett till tre år.

Men det finns ingen avsikt att bli av med båtklubbar i staden, menar idrottsförvaltningens kommunikatör Jenny Tirén Berg.

– De korta avtalen som tecknas nu beror på att vi ser över förutsättningarna för avtalen.

Just nu erbjuds alltså övergångsavtal till dess att förutsättningarna är klara för eventuella nya arrendeavtal med längre avtalstider.

Mer värdefull mark

Ett skäl till att avtalen ses över är även att kommuner och privata markägare på många ställen vill se om det går att hitta fler användningar för den allt mer attraktiva marken båtklubbar har. Det menar Curt Lindenbaum, jurist och styrelseledamot vid Saltsjön–Mälarens Båtförbund (SMBF).

I Stockholms kommun finns ett 60-tal båtklubbar som arrenderar mark av staden.

– Av dem är det en handfull som kan ligga i riskzonen.

"Vi hade önskat att man hade längre avtal såklart eftersom vi behöver mer framförhållning att hitta en ny plats om det skulle bli så att vi inte skulle få en förlängning", säger KBK:s ordförande Robert Kjellberg.

"Vi hade önskat att man hade längre avtal såklart eftersom vi behöver mer framförhållning att hitta en ny plats om det skulle bli så att vi inte skulle få en förlängning", säger KBK:s ordförande Robert Kjellberg.

Pekka Pääkkö

Klubbarna lider

En anledning till att det drar ut på tiden är bland annat att många skärpta miljökrav kommit till på senare tid. En mängd myndigheter är ännu inte helt ense om vilka riktvärden för till exempel farliga färger som ska gälla nationellt och hur de ska mätas.

I bästa fall hade Curt Lindenbaum sett arrenden på tio år eller längre, men han tror inte det blir så.

– Vi kanske landar på fem år. I höst har vi möte med staden i båtrådet och vi tycker vårt förslag är tillräckligt okej för att ge klartecken.