Det finns sedan tidigare en problematik vid Norrvikens strand kring uppställningar av båtar och gamla båtar som saknar någon som tar ansvar för dem – något Mitt i skrivit om vid flera tillfällen.

För fyra år sedan lappade kommunen ett 80-tal gamla och övergivna båtar nedanför fiskgränderna i Bollstanäs. Kampanjen fick effekt och många båtar försvann, antingen genom att ägaren själv tog hand om dem eller att kommunen gjorde det.

En del övergivna båtar ligger kvar vid och i Norrviken.

En del övergivna båtar ligger kvar vid och i Norrviken.

Privat

Men för den som vill ha en plats för sin båt vid strandkanten är det inte helt lätt – eftersom det inte är tillåtet att lägga sin båt där. Nu har Moderaterna i Väsby lämnat in en motion för att ändra på det.

En av dem som står bakom motionen är Hans Karlbom, 70, själv Bollstanäsbo sedan 1976.

– I dag finns det så få båtplatser så att endast en bråkdel av de Väsbybor som bor i området och som skulle vilja äga en båt har möjlighet till det.

En samlad uppställningsplats för båtar vid Norrvikens strand önskas av Moderaterna.

En samlad uppställningsplats för båtar vid Norrvikens strand önskas av Moderaterna.

Privat

Båtar vid strandkanten sedan länge

Han berättar att det legat båtar vid strandkanten ända sedan han flyttade till Väsby.

– Förut hade husen vid gränderna en samfällighetsförening med entusiaster som gjorde rent och snyggt vid strandkanten och tog reda på båtar som låg där. Men ingen av de äldre är kvar så nu är det ingen som tar tag i det längre, säger han.

Bollstanäsbon Hans Karlbom (M) är en av de som engagerat sig i frågan om båtuppställningsplatser vid Norrvikens strand.

Bollstanäsbon Hans Karlbom (M) är en av de som engagerat sig i frågan om båtuppställningsplatser vid Norrvikens strand.

Privat

Han önskar att det blir en struktur och att tjänstemännen utreder var man kan skapa båtplatser.

Många av dem som har båt i dag tar med sig den upp när båtturen är slut. Enligt Hans är det inga stora båtar, utan mindre lättmetallbåtar med små elsnurror, som är vanligast i Norrviken.

Även scouterna behöver en uppläggningsplats för sitt 20-tal kanoter.

Privat

Ta hänsyn till andra

Hans Karlbom säger att man självklart ska ta hänsyn till dem som vill ha parkmark, grönt gräs ner till vattenbrynet och plats för fika och brännbollsspel.

– Båtarna ska ju inte ligga i vägen.

Hans har själv inte någon båt längre, men har tidigare haft både kanot och segelbåt.

– Det är en fin sjö och dumt att inte nyttja den.

Moderaterna vill också ha fler badbryggor och möjligheter till sportfiske, vilket i dag är förbjudet.

För badande och den som vill fiska är den här delen av Norrviken "en opolerad diamant", enligt motionen.

– Vi vill att fler Väsbybor ska kunna ta sig ett dopp på kvällar eller helger, eller under skoldagen för Bollstanässkolans elever, säger Hans Karlbom.

Moderaterna vill ha fler bryggor vid Norrvikens strand.

Moderaterna vill ha fler bryggor vid Norrvikens strand.

Privat

Moderaterna vill nu att kontoret för samhällsbyggnad ska få i uppdrag att utreda och föreslå hur bryggor för allmänheten vid Norrviken kan komma till.

Det finns redan fyra badbryggor i området.

– Men som vanligt säkerhetsdyker vi vid de fyra befintliga bryggor som finns längs strandavsnittet, säger gatuchef Micaela Tiestö.