Nyrenoverad, snyggare, tryggare – det är orden som staden använder för att beskriva tunneln under Rinkebysvängen vid Knutbyskolan i Rinkeby.

Barn från klass 6A och 6B från just Knutbyskolan har tillsammans med sina lärare, arkitekter och projektledare arbetat med att designa tunnelns nya utsmyckning i form av träd och blommor i kakel, i projektet "Barnens underjordiska galleri".

– De har fått arbeta med hur man gör motiv av pixlar och rutor, och sedan kommit fram till de här specifika bilderna, som kopplar an till området. Det är träd och det är blommor, eftersom tunneln ligger nära både kolonilotter och skog, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd.

I slutet av mars var han med och invigde tunnelns nya skrud, tillsammans med barnen och andra som deltagit i projektet.

– Det var så roligt, alla var väldigt glada och stolta över vad de åstadkommit, säger han.

Trafikborgarråd Lars Strömgren (MP), eleven Eriny Koumel som varit med och tagit fram konstverket och Gunilla Glantz, trafikdirektör i Stockholm.

Trafikborgarråd Lars Strömgren (MP), eleven Eriny Koumel som varit med och tagit fram konstverket och Gunilla Glantz, trafikdirektör i Stockholm.

Mårten Roslund

Del av större satsning

Projektet med tunneln i Rinkeby är en del av en större satsning på att rusta upp och renovera olika otrygga tunnlar i Stockholm.

De görs roligare, ljusare och får bättre belysning, samtidigt som växtligheten omkring dem ses över.

– Det ökar tryggheten i området och bidrar till ett närområde där man känner igen sig. Det bidrar också till att man värnar mer om sitt område och känner stolthet, framför allt om man som barnen varit med och utsmyckat. Det skapar en personlig relation till platsen, säger Lars Strömgren.

Han hoppas att tunnlarna i längden kan bidra till projektets långsiktiga mål: Att fler ska cykla och gå.

– Vi vill hjälpa kommande generation att få en aktiv livsstil och har man en trygg och rolig väg till skolan är det klart att det underlättar.

Projektet påbörjades 2021 och flera tunnlar har rustats upp, bland annat den under Spånga kyrkväg i Tensta. Totala budgeten har varit 13 miljoner kronor.