I maj kunde alla som ville hämta blomfröer på kommunen och stoppa dem i jorden, kanske hemma i en ände av trädgården eller på gården vid lägenheten. Runt 150 personer nappade på erbjudandet.

Tanken är att skapa fler blomsterängar i Upplands Väsby och därmed bidra till fler vilda pollinatörer som bin och fjärilar.

– Vi har visserligen gott om natur i Väsby men det behövs fler blommande växter som gynnar hela ekosystemet. Då skapar vi också förutsättningar för bin och fjärilar som det tyvärr i dag råder brist på, säger naturförvaltare Henrik de Joussineau.

Alma och Freja på förskolan Skogsdungen i Runby gillar att hjälpa till och så fröer som ska bli en blomsteräng.

Alma och Freja på förskolan Skogsdungen i Runby gillar att hjälpa till och så fröer som ska bli en blomsteräng.

Stefan Källstigen

Några som definitivt vill hjälpa till att få Väsby att blomma är barnen på avdelning Blåbär på förskolan Skogsdungen, strax intill Runbyskolan.

Några av 5–6-åringarna i "Skolbarnsklubben" hämtade fröer på kommunhuset.

– Vi gick jättelångt, säger Gunnar, 6.

Förskolepedagog Sofia Bjernekull håller med.

– De var bra trötta dagen efter, men det var en kul utflykt.

Förskolepedagog Sofa Bjernkull med Ella, Bianca, Gunnar, Anita, Alma, Freja, Vincent, Cleo och Jonathan från förskolan Skogsdungen ser fram emot att slänten ska blomma.

Förskolepedagog Sofa Bjernkull med Ella, Bianca, Gunnar, Anita, Alma, Freja, Vincent, Cleo och Jonathan från förskolan Skogsdungen ser fram emot att slänten ska blomma.

Stefan Källstigen

Stor entusiasm

Nu ska barnen äntligen så fröerna i slänten på förskolegården. Och det är ingen brist på entusiasm.

– Jag älskar blommor, säger Cleo, 5.

– Och det är bra att fjärilarna och bina får mat, säger Jonathan, 6.

De vill gärna ge fjärilarna jobb "så att de kan suga nektar och flyga med pollen".

– Insekterna gör att det blir fler blommor och mer frukt, säger Gunnar.

Freja, Gunnar, Alma och Bianca hoppas på många blommor i slänten på förskolegården.

Freja, Gunnar, Alma och Bianca hoppas på många blommor i slänten på förskolegården.

Stefan Källstigen

Sofia Bjernekull berättar att förskolan aktivt jobbat med hållbar utveckling som sopsortering, rörelse, odling från jord till bord och biologisk mångfald.

– Vi har även byggt ett insektshotell på förskolegården. Även om det inte är världens vackraste fyller det sin funktion som boplats och skydd, säger hon.

När kommunen röjt i Runbyskogen har de staplat död ved som blir insektshotell.

– Dem ser vi runt om i skogen när vi är där tillsammans med barnen.

Barnskötare Lina Rosén berättar att naturen både intresserar och fascinerar barnen.

– Vi har även letat insekter i skogen med förstoringsglas. Då hittade vi daggmaskar och ett litet bi.

– Och mångfotingar, ropar Jonathan glatt.

Första sådden är klar och Anita, 6, tyckte att fröna kändes sköna i handen. Men hon har en favoritblomma hon hoppas ska växa upp på slänten.

– Påsklilja!

Fröer som ska bli blommor.

Fröer som ska bli blommor.

Stefan Källstigen

Politiken är med

Även politiken står bakom blomstersatsningen. Klimat-, miljö- och hållbarhetsutskottet har nyligen godkänt en ny åtgärdsplan för ekosystemtjänster. Ett av målen är just att gynna pollinering genom bland annat insådd av blommande växter i kommunen.

– Att uppmana invånarna att själva så blomsterängar är vårt sätt att markera värdet av blommor i kommunen. Jag hoppas att så många som möjligt vill vara med och bidra till biologisk mångfald, säger utskottets ordförande Margareta Hamark (L).