Politikerna i Bromma stadsdelsnämnd har fått del av en månadsrapport för maj månad.

Under maj månad minskade antalet inskrivna förskolebarn med 1,7 procent, enligt rapporten.

Prognosen för hela 2023 pekade på att antalet barn som är inskrivna på förskolan kommer att minska med 3,4 procent.

Samtidigt har förskolornas kostnader ökat, framförallt för livsmedel. Under maj månad kostade förskolornas livsmedel 724 000 kronor mer än beräknat. Stadsdelen räknar med ökade livsmedelskostnader på 5,9 procent i förskolorna under 2023.