Enköping

I SSPF samverkar skola, social­tjänst, polis och fritid. SSPF startades av Enköpings kommun och Polismyndigheten som en del av medborgarlöftet under hösten 2022.

Syftet med samverkan är att ge tidiga insatser till barn och ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap och/eller kriminalitet.

Tre ska bli fler

Redan nu ger gruppen stöd till tre barn och ungdomar, och fler är på väg att få stöd.

– Det är viktigt med samverkan mellan olika verksamheter runt ett barn eller ungdom som befinner sig i risk att hamna i kriminella sammanhang. Det är avgörande att tidigt bryta mönster för att inte kriminalitet och droger ska stoppa barnets eller ungdomens positiva utveckling. I det arbetet är nätverket runt barnet eller ungdomen viktiga, säger Enisa Cuprija, samordnare för SSPF.

SSPF ser till att viktiga personer inom skola, fritidsaktiviteter och andra personer runt barnet eller ung­domen engageras i en plan för att vederbörande ska få en fungerande tillvaro.

– Det här är en viktig samverkan där alla delar behövs. Vi måste i ett tidigt stadium fånga upp de här barnen och motverka kriminalitet och sätta stopp för det norm­brytande beteendet. Jag är både glad och stolt över att vi nu kan göra det tillsammans i SSPF, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M).