Ett mindre barn var tvungen att åka till Enköpings lasarett efter att ha satt en plastdel i halsen under ett besök hos tandläkaren. Det var när barnet behandlades under bedövning som toppen av en salivsug lossnade och fastnade i patientens hals. När tandläkaren dunkade patienten i ryggen lossnade toppen och svaldes troligen ner. Nu anmäls det misstänkta produktfelet till Läkemedelsverket.

Det lilla barnet fick åka till akutmottagningen på Enköpings Lasarett. Därefter skickades barnet vidare till Akademiska Sjukhuset i Uppsala där en bronkoskopi, alltså en undersökning av lungor och luftrör, genomfördes. Inget främmande föremål kunde hittas i patienten andningsvägar eller lungor. Barnet fick därefter åka hem och mår i dag bra.

"Toppen svaldes troligen och förväntas komma ut den naturliga vägen. Själva plaströret som toppen satt på kasserades", skriver anmälaren.

Enligt anmälaren borde det enbart finnas salivsugar med limmade toppar.