Det var i februari 2022 som anmälningarna om kränkande behandling mot ett barn på en kommunal förskola i Haninge rapporterades till kommunen. I samband med att kränkningen stängdes förskoleledningen och två pedagoger av, något som Mitt i rapporterade om då.

Nu kräver barn- och elevombudet, BEO, att Haninge kommun betalar 10 000 kronor i skadestånd till barnet för den kränkande behandlingen.

Man anser att kommunen har brutit mot förbudet i skollagen om att personal inte får utsätta barn för kränkande behandling, men också för att man dröjde med att inleda en utredning om missförhållandena på förskolan.

Stora delar av BEO:s beslut är maskat, men det står det att det är tydligt att personalens agerande ”orsakat ett omedelbart obehag” hos barnet, och att den sammantagna bedömningen är att den kränkning som barnet utsatts för "inte är att betrakta som ringa".

– Det är nolltolerans mot kränkningar mot barn och elever, så när det sker ska det alltid krävas skadestånd. Hur stor summan är varierar och där går man efter domstolspraxis, säger Agnes Gidlund, pressekreterare på Skolinspektionen där BEO ingår.

Kommunen betalar

Kommunen har fram till 9 januari på sig att ge sin inställning till skadeståndskravet.

– Vi kommer självklart att betala det skadestånd som BEO beslutat om. Kränkningar mot barn är oacceptabelt och vi vidtog kraftfulla åtgärder när detta kom till vår kännedom, säger Henrik Lindh, utbildningsdirektör i kommunen.

Senast den 8 mars måste även kommunen ändra i sina rutiner. Om det framkommer att ett barn anser sig kränkt så ska det utredas skyndsamt, och personal måste anmäla uppgifter om upplevd kränkande behandling till rektorn.

– De åtgärder som BEO för fram har vi redan vidtagit och det kommer vi att redovisa till dem, säger Henrik Lindh.