Gunilla Grudevall-Steen (L) höll saft- och lussebullssugna barn på halster innan hon klippte av bandet och invigde Sigfridsborgs sporthall förra torsdagen. 

 – Vi är väldigt glada att den nu får användas av oss och vi hoppas att den kommer användas till väldigt mycket roliga saker, sa hon.

Under invigningen sköt barn trepoängsskott på basketkorgarna, slog långkullerbyttor, klättrade i rep och hängde i ringar. Men dagen efter fick inte Sigfridsborgsskolan börja använda den och Älta IF som hade lag som hade planerat träningar i hallen under helgen fick tänka om.

”Får inte använda hallen”

Barn testade nya Sigfridsborgs sporthall på invigningen den 15 december. Men utrymningsvägarna var instängslade och hallen inte ”100 procent säker”, enligt Nacka kommun.

Barn testade nya Sigfridsborgs sporthall på invigningen den 15 december. Men utrymningsvägarna var instängslade och hallen inte ”100 procent säker”, enligt Nacka kommun.

Johan Kristensen

Slutbesiktningen var inte klar.

”Sporthallen är klar och besiktigad. Däremot är inte utemiljön besiktigad, pga snö. Och då får man inte använda hallen”, skrev Gunilla Grudevall-Steen i ett sms till Mitt i dagen efter invigningen.

Flera stängsel omringar utrymningsvägarna från Sigfridsborgs sporthall.

Flera stängsel omringar utrymningsvägarna från Sigfridsborgs sporthall.

Johan Kristensen

I mejl till Älta IF förtydligar Nacka kommun varför. Arbetsområdet runt hallen skulle slutbesiktigas först den 20 december, fem dagar efter invigningen.

”Detta skulle ha skett tidigare men arbetena i detta område har dragit ut på tiden på grund av snövädret som kom för några veckor sedan”, skriver kommunen.

”På grund av detta kan vi inte garantera utrymningsvägarna då området runt hallen är instängslat. Vi kan därför inte öppna upp hallen för verksamhet förrän marken runtomkring är slutbesiktigad och samtliga utrymningsvägar godkända”, skriver kommunen.

”Vi ber verkligen om ursäkt för att ni får detta besked så här sent. Vi har försökt in i det sista hitta olika lösningar för att möjliggöra för föreningslivet att träna. Men vi har inte hittat lösningar som är 100 procent säkra.”

Uppskottade snömassor bidrog till att stängslet utanför Sigfridsborgs sporthall fortfarande stod kvar när hallen invigdes den 15 december.

Uppskottade snömassor bidrog till att stängslet utanför Sigfridsborgs sporthall fortfarande stod kvar när hallen invigdes den 15 december.

Johan Kristensen

Mitt i frågade på måndagen Gunilla Grudevall-Steen om det var rätt genomföra invigningen utan godkända utrymningsvägar. Hon lovar först att återkomma men hänvisar sedan vidare till Anna Kristiansson och Elin Eldefalk, utvecklingsledare vid kultur- och fritidsenheten.

”De ansvarade för invigningen”, skriver kommunalrådet.

”Uttryckt oss otydligt”

Anna Kristiansson och Elin Eldefalk vill tona ner faran med arrangemanget.

”Vi har uttryckt oss otydligt i informationen till föreningarna och kunde ha formulerat oss bättre”, skriver de båda i ett mejl till Mitt i.

Tvärtemot vad kommunen skrev i mejlet till Älta IF var utrymningsvägarna besiktigade och godkända vid invigningen, enligt utvecklingsledarna.

”Men då området utanför sporthallen är ett arbetsplatsområde hade en evakuering dit inneburit att man hade kunnat bli stående i tunna kläder utan att kunna ta sig tillbaka in i hallen. Därför valde vi av säkerhetsskäl att inte släppa in bokningar av tredje part, till exempel föreningsliv.”

”Vi har kontaktat föreningsliv och skolan och förtydligat informationen”, skriver utvecklingsledarna.