Takten måste öka, konstaterar de i rapporten. Men det finns ljuspunkter.

Förutom minskad försurning så finns det mer sjöfågel och rovfisk i skärgården, andelen bostäder nära kollektivtrafik ökar, miljözoner i innerstan driver på att fordonsflottan blir fossilfri och restaurering av ekhagar har gjort att den starkt hotade bredbandade ekbarkbocken har överlevt.

Rädda livsmiljön

Men fler behöver göra mer, säger landshövding Anna Kinberg Batra i ett pressmeddelande:

– Vi har bara en planet, då måste vi göra mer för att vara rädda om den livsmiljö vi har.

Ur ett globalt perspektiv är klimatet och förlust av biologisk mångfald de allvarligaste riskerna de närmaste tio åren.

Vatten och värme

För länets del finns problem med låga grundvattennivåer, höga temperaturer och kontinuerlig förlust av biologisk mångfald.

Utöver miljömålet att försurning i naturen bara ska ha naturliga orsaker, bedöms Stockholm och Sverige klara målet att behålla ett skyddande ozonskikt fram till 2030, och målet med en säker strålnivå är nära att nås.

Mer avgaser

"Övriga miljökvalitetsmål bedöms inte möjliga att nå till år 2030 med i dag beslutade eller planerade åtgärder" enligt rapporten, som pekar på att sänkningen av reduktionsplikten och mindre pengar till skötsel av naturområden påverkar utvecklingen negativt.