Utbyggnaden av Silverdals griftegård inleddes efter sommaren i fjol. Skälet var att behovet av kistgravplatser har ökat de senaste åren.

Den nya delen av griftegården kommer att ha utrymme för 450–500 kistgravplatser, 500 urngravar, en askgravlund för 1 600 askor och en barnlund, och den beräknas kunna invigas i samband med Allhelgona i år.

Svarar mot dagens behov

Utbyggnadsområdet får en form och ett innehåll som ska upplevas som nutida och som svarar mot dagens behov, som exempelvis gravformer som inte kräver anhörigas skötselinsats, möjlighet till samvaro och utomhusceremonier, och en tydlig strävan efter att skapa en miljö rik på biologisk mångfald.

En annan nyhet är att platsen får så kallade gravstensbalkar.

– Gravstensbalkar är en nymodighet där man helt enkelt fäster gravstenarna så att de inte riskerar att falla omkull i framtiden. I murarna som byggs har vi genomgående valt att använda återbrukade stenblock, säger Bo Strömberg, chef för begravningsenheten i Sollentuna församling.