De senaste tolv månaderna har antalet laddbara fordon i landet ökat med 50 procent, enligt intresseorganisationen Power Circle. I Sundbyberg tror man att intresset håller i sig, trots stigande elpriser.

– På sikt kommer elbil att vara billigare än bilar som går på fossila bränslen. Inte minst om man också räknar med miljöföroreningarna, spår Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Nu finns 20 laddplatser

I dag finns 20 publika laddplatser i staden, men inga ligger på allmän mark. Tidigare i år kunde Mitt i berätta om ett föga smickrande rekord: Sundbyberg är den kommun i Stockholms län som har lägst antal laddpunkter per fordon.

Då var beskedet att en förändring var på gång. Bland annat hade politikerna fattat beslut om åtta nya uttag på Fredsgatan 22. Men de åtta uttagen blir det inte något av. Företaget har nämligen avvecklat sin verksamhet.

"Det innebär att dessa platser kommer att öppnas upp för andra att söka", skriver Tomas Lindvall, stadsmiljöchef på Sundbybergs stad, till Mitt i.

Samtidigt har laddoperatören Milepost tecknat avtal med staden om inledningsvis sex uttag på Trädgårdsgatan. Det dröjer dock även innan de är på plats.

– Jag tror tyvärr att vi måste vänta till våren, när tjälen har gått ur marken, säger Mileposts marknads- och kommunikationschef Åsa Johansen.

Inte bara gisslet med att gräva gör att de nya stolparna låter vänta på sig. Åsa Johansen ser också ett problem med långa handläggningstider hos de bolag som ordnar så att stolparna faktiskt får el.

Enligt Vattenfall kan ledtiden vara uppemot ett till två år, men majoriteten av ärendena går "betydligt fortare".

Stefan Bergström delar Johansens bild av bolagets arbete som för långsamt.

– Jag tror att alla parter gör så gott de kan. Men jag blev ändå något förvånad över att ett så stort bolag som Vattenfall, som spelar så stor roll i hela landet, inte står bättre rustade för den här boomen.

Bör inte också kommunen lastas för att stå sig så dåligt jämfört med resten av länet?

– Det här är lite hönan och ägget. Jag såg någon statistik om att sundbybergare är mycket bättre än andra på att köpa laddningsbara fordon och ju bättre de är desto sämre kommer vi ut i andra änden av statistiken.

Han tillägger att han tänker uppmärksamma branschen på behovet av laddstolpar i Sundbyberg.

– Vi finns här och har alla gator som står och väntar.

Eva Feldt, kommunikationschef på Vattenfall eldistribution, skriver till Mitt i att bolaget just nu har ett mycket högt tryck på anslutningar.

"Vi arbetar för att effektivisera anslutningsprocessen både i planerings- och genomförandet för att korta ledtiderna", står det.

Hon poängterar att delar av tidsplaneringen ligger utanför Vattenfalls kontroll. Bland annat behöver elnätet byggas ut och förstärkas, skriver hon.

"För detta behövs rätt förutsättningar för såväl investeringar som tillstånd."