Enköping

Våren 2021 hittade polisen annonser på nätet om att det skulle arrangeras ett "weekend retreat" i en bygdegård utanför Enköping. I annonserna fanns information som antydde att det kunde förekomma narkotikaanvändning under eventet.

Arrangören bakom eventet hade i annonserna uppgett att de anordnade så kallade "Aya-ceremonier” och ”San Pedro-ceremoni". "Aya" eller "Ayahuasca" är ett samlingsnamn för dryck som görs på avkok av särskilda kaktusar och växter för att framställa hallucigenerna meskalin och dimetyltripamin (DMT). Effekterna har beskrivits vara liknande de som LSD ger.

Polisen slog till

I maj 2021, när eventet ägde rum, gjorde polisen ett tillslag mot bygdegården. En 35-årig schaman tog emot poliserna och visade dem runt och berättade vad det fanns för preparat i bygdegården.

I ett kylskåp i lokalen hittade polisen flaskor med vätskor som innehöll ovan nämnda avkok. Den kvinnliga schamanen misstänktes vara ägare till flaskorna och dess innehåll.

I oktober förra året dömdes den kvinnliga schamanen i Uppsala tingsrätt för narkotikabrott, till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst. Rätten ansåg också att kvinnan hade tänkt att delvis under rituella former ge deltagarna på retreatet vätskan med de narkotikaklassade substanserna.

Annan schamans dryck

Schamanen har menat att det bara var en av flaskorna som beslagtogs vid tillslaget som var hennes, en flaska som innehöll DMT. Resterande flaskor ska enligt kvinnan ha tillhört en annan schaman i föreningen, och att hon bara hade förvarat flaskorna en tid.

"Schamanundantag"

Försvaret åberopade också vad tingsrätten valt att kalla för "schamanundantag".

I korthet handlade argumentet om att om en viss typ av handlingar, i det här fallet ayahuasca, som normalt vore att anse som brottsliga i Sverige skulle vara tillåtna och accepterade i andra länder och kulturer, så borde de också vara straffria eller i vart fall mindre straffvärda i Sverige.

I vart fall när det gäller mer kvalificerade utövare som just schamaner, menade försvaret.

Det var dock ett resonemang som rätten inte gav mycket för.

Tingsrättens dom överklagades till Svea hovrätt som innan årskiftet fastställde tingsrättens dom.