Företaget First Camp har drivit Bredsand camping sedan 2012. Nu har First camp och Enköpings kommun enats om att avtalet ska upphöra. I ett pressmeddelande säger kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M):

– Vi tackar First Camp för deras arbete under de senaste åren med att lyfta området och göra det mer attraktivt för kommunens gäster och medborgare. Kommunen tar nu steget vidare för en lösning hur campingen ska drivas vidare under 2023, säger säger Peter Book.

First camps avtal har gällt driften av campingen, kiosken och vandrarhemmet i Bredsand.

Hur anläggningen ska drivas i framtiden, och också av vem, är nu oklart.

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar nu tillsammans med upplevelseförvaltningen med att se över hur man ska gå vidare framåt.

– Vi har påbörjat ett gemensamt arbete för att hitta både en kortsiktig och långsiktig lösning, säger upplevelseförvaltningens chef Jonas Nyström i pressmeddelandet från kommunen.

Senast i februari beräknar Enköpings kommun att ha ett förslag klart i hur campingen ska drivas vidare.

I flera år har det pågått en politisk diskussion i Enköping kring huruvida anläggningen skulle säljas till First Camp via ett så kallat tomträttsavtal.