Stängs. Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, vill göra avskärmningen i Söderledstunneln permanent. Foto: Linda Gren/Victor Malmcrona

Avstängning i Söderledstunneln kan bli permanent

För fyra år sedan stängdes på- och avfarten till Söderledstunneln från Hornsgatan och Medborgarplatsen av, till många bilisters förtret. Senaste budet var att avspärrningarna skulle tas bort 2023, men nu finns planer på att göra dem permanenta.

  • Publicerad 06:00, 29 okt 2020

Avskärmningen kom på plats för att minska risken för köbildning när bussarna leddes om, då Katarinavägen stängdes av under Slussenprojektet.

– Det var bland annat en nödvändighet för att kunna köra gasbussar där, som annars är förbjudna i tunneln, säger Oscar Eriksson, tf teknisk förvaltare för Söderledstunneln.

Att öppna eller inte öppna

Nu har Katarinavägen öppnat, men förra året tog staden beslut om att ändå hålla på- och avfarterna stängda fram till 2023. Anledningen var bland annat att trafiken i tunneln kunnat flyta på bättre och olycksrisken minskat.

Nu finns dock planer på att göra trafiklösningen permanent.

– Av erfarenhet vet vi att det skapas kraftiga köer när trafik vävs in från sidan. De analyser vi gjort visar att trafiken blir mycket bättre i Söderledstunneln med avstängningarna, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Om på- och avfarterna släpps på kommer också mer trafik drivas in till city och över Slussen, menar Daniel Helldén.

– Där är det inte dimensionerat för den mängden trafik. Om vi låter påfarterna vara öppna så kommer det ställa till det rejält i de områdena.

Avstängt i Söderledstunneln – till 2023

Omvägar och kringelikrokar

Dock är det inte alla i staden som gillar att Söder klipps av från Söderledstunneln. En av dem är Jan Haglund, som bor på Folkungagatan.

– Varenda gång jag ska bilen ner till stan så får jag köra bort till Torkel Knutssonsgatan eller över Londonviadukten. Det är omvägar som gör att jag bara åker runt och spyr ut avgaser, säger han.

Att göra lösningen permanent tycker Jan Haglund låter galet.

– Istället för att åka ner i tunneln ska all trafik från Hornsgatan, Folkungagatan och Götgatan över Guldbron och samlas på Skeppsbron. Det är en cirkus.

Att en permanent avspärrning kan röra upp känslor förstår Daniel Helldén.

– Tar vi bort avspärrningarna blir det kanske bättre för några enskilda, men på det stora hela skulle det markant skada trafiken och framkomligheten i staden. Det fungerar inte, sett ur ett helhetsperspektiv.

Officiellt beslut dröjer

Det har tidigare funnits planer på att göra om ett av körfälten i tunneln till cykelbana. De planerna pausades förra året, men lösningen kan fortfarande bli aktuell, menar Daniel Helldén.

– Vi ser en enorm ökning av cykeltrafik i staden, så längre fram kan en sådan lösning bli nödvändig. Men det ligger längre fram i tiden.

Än är ett faktiskt beslut om avspärrningarnas framtid också en bit bort. Först måste saken utredas, men som det är sagt nu blir de kvar till i alla fall 2023.

– Då får vi återkomma till saken och ta nya beslut, säger Daniel Helldén.