Rivna övergångsställen, grävmaskiner och stora stängsel längs en 650 meter lång sträcka.

Kraftledningsarbetena på Råckstavägen går knappast obemärkt förbi. Och vägavspärrningarna har gjort det bökigt för många att gå ut eller ta sig hem.

Olle Svensson är en av dem drabbade. Han tror inte att någon är emot själva kraftledningsprojektet, men att själva avspärrningarna blivit på tok för drastiska.

– Folk klättrar över avstängningarna. Det kan inte vara så att folk ska tvingas gå ut i gatan eller till orimliga omvägar. Fler gångpassager måste öppnas på något sätt, säger han.

Avspärrningarna gäller till minst september-oktober.

– Vi kan tyvärr inte komma undan böket. Vi behöver gräva längs Råckstavägen och andra delar av Stockholm. Men vi lovar att försöka förbättra framkomligheten, säger Jesper Liveröd, presschef på Ellevio.

https://www.mitti.se/nyheter/490-hyresratter-planeras-i-racksta/reptke!P@cUma8eTVSqNaKg8YZT8g/

Värst drabbade tycks de som bor på Tunets seniorbostäder och äldreboende vara. Husen ser helt ut att ha spärrats in.

– Men det ska alltid finnas en tillfart till oss för utryckningar för blåljus och passage för de boende enligt vår överenskommelse med Ellevio, säger Maria Mannerholm som är vd på kommunägda fastighetsbolaget Micasa.

Även näringsidkarna drabbas. Tunets lunchrestaurang och fotvårdsmottagning tappar kunder eftersom östra sidan av Råckstavägen stängts in.

– Antalet lunchgäster har tydligt minskat. Folk klagar på att de inte kan komma hit. Jag hoppas på en lösning väldigt snart, annars förvärras situationen ytterligare för oss. Äldre från hela området går vanligtvis förbi och köper hem husmanskost från oss, säger krögaren Drej Berenj.

Nya arbeten följer i höst på vägen. Först 2022 är etappen helt klar.

– Vi behöver se om vi kan förminska omvägarna ytterligare och vi tittar på om vi kan ordna en tidigare övergång för gående över Råckstavägen. Synpunkterna försöker vi ta in, men vi behöver be om tålamod ett tag till, säger Jesper Liveröd på Ellevio.