FHM kommer att börja provta avloppsvattnet från Arlanda flygplats för att bedöma covidsmittan hos inresande och analysera virusvarianter.

– Värdet av en sådan övervakning är framförallt att kunna följa förändringar i virusnivåer och vilka virusvarianter som dominerar från inresande till Arlanda över tid, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Läget i Sverige

Samtidigt bedömer myndigheten att den ökade smittspridningen i Kina inte kommer ha "väsentlig påverkan på det epidemiologiska läget i Sverige".