I går eftermiddag, den 16 mars, klockan 12.53 inträffade ett större strömavbrott i Bro och Bålsta. Som mest var 1 004 hushåll berörda samt även bland annat Bro Hof Golf.

Felet rapporterades helt åtgärdat först efter drygt fem timmar

Orsaken var en avgrävd kabel som inte begärts utsättning av.

– En elkabel som skadas i samband med grävarbete orsakar ett akut strömavbrott hos våra kunder. Det drar också resurser från oss och våra entreprenörer vilka skulle kunna användas bättre. Men det allvarligaste är att en avgrävning av en strömförande elkabel innebär en stor säkerhetsrisk och är förenad med direkt livsfara, både för den som gräver och de som är i närheten, säger Lena Berglund.

Mitt i har tidigare berättat om problemet med kablar som grävs av i samband med olika byggen och andra typer av jobb där grävmaskiner används.

– Det är ett eskalerande problem. Det blir värre och värre för varje år. Kunderna får strömavbrott och det drar en massa resurser från oss. En annan sak är att det är en allvarlig säkerhetsfråga. Jag vill ju inte att det händer något riktigt allvarligt, berättade Lena Berglund, regionchef Nord på Eon då.

Då meddelade Eon också att de skulle börja göra orosanmälningar till Arbetsmiljöverket varje gång ett företag grävde av en kabel utan att ledningsvisning gjorts, det vill säga att man kollar var kablar finns.

– Alla företag har rätt att be om utsättningen av kablar och den informationen kan man få helt gratis. Man har rätt att få det inom två veckor, men tyvärr är det ofta tidspressat och då chansar man, sa Lena Berglund.