Åva gymnasium byggdes 1970 och lokalerna är i stort behov av en upprustning. På senaste kommunstyrelsen beslutades att skolan ska renoveras för 230 miljoner kronor.

Ett beslut som uppskattas av skolan.

– Det kommer att bli en omfattande teknisk upprustning av skolan vilket ger en fräschare skola och en bättre arbetsmiljö för både elever och personal, säger, Annika Westin, rektor på Åva.

Tanken är att byggnationen kan starta nästa år, 2025 och pågå under två till tre års tid. Men först ska en projektering göras och en entreprenör upphandlas.

30 miljoner mer i budgeten

Idag finns 200 miljoner kronor avsatta för projektet. Kommunstyrelsen fattade beslut om att skjuta till 30 mijoner extra på grund av "osedvanlig prisutveckling inom byggbranschen". Nu ska beslutet upp i kommunfullmäktige.

– Merparten av vår investeringsbudget går till renoveringar av skolor då många är från 70-talet och behöver rustas upp. Vi vill att våra skolor ska ha ändamålsmässiga lokaler, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det som ska göras är främst en teknisk upprustning. Ventilationen, tekniska system, vatten och avlopp samt förbättrad värmeåtervinning ska åtgärdas. Bland annat ska luftflöden i klassrum förbättras.

Åvaskolans befintliga elsystem är både en energi- och pengatjuv, enligt tjänsteutlåtandet. Därför ska hela elsystemet bytas ut och solceller monteras på taket.

Bedömningen är att Åva gymnasium själv kan finansiera den höjda hyran som kommer efter renoveringen med gymnasiepengen menar kommunen.

Annika Westin är glad att skolan nu ska renoveras, i samband med det kommer bland annat tekniksalen att bli modernare.

Annika Westin är glad att skolan nu ska renoveras, i samband med det kommer bland annat tekniksalen att bli modernare.

Åva gymnasium

Elever evakueras i omgångar

Under byggnationen evakueras skolans lokaler i etapper men undervisningen ska pågå som vanligt.

– I praktiken innebär det att endast ett halvt våningsplan i taget ska påverkas. Vi planerar också för en effektivare användning av våra lokaler under byggperioden för att minimera behovet av paviljonger, säger Annika Westin.

I samband med renoveringen planeras även för en anpassning av lokalerna för teknikprogrammet och elprogrammet berättar hon.

– De nya lokalerna kommer att bli modernare, mer ändamålsenliga och vara ett lyft för de utbildningarna.