En smal gata där två personbilar knappt kan mötas.

Uppe i luften, buller från flyget på Bromma flygplats lite längre bort.

Här, i villaområdet i Bällsta, planerar Stockholms stad att sälja några obebyggda småhustomter.

Exploateringskontoret har i uppdrag att sälja fastigheter för 200 miljoner kronor per år. Bland annat vill kontoret sälja ett antal av sina drygt 40 obebyggda småhustomter.

I Bromma handlar det om fem obebyggda tomter som kan vara på gång att säljas.

– Staden har ungefär 40 obebyggda tomter för småhusändamål, och de har legat obebyggda sedan de här områdena planlades och har inte sålts, sannolikt för att de var svårsålda på den tiden när de planlades, till exempel en bergknalle som gjort det svårt att bygga på tomten på den tiden, säger Daniel Roos, avdelningschef på exploateringskontoret.

Brist på mark

Att staden säljer sina obebyggda småhustomter just nu beror på markpriserna och markbristen.

– Nu har ju markvärdena ökat så pass mycket och byggtekniken har förfinats sedan 40-, 50-, och 60-talet när de här områdena planlades. Nu går det att bygga på de här tomterna, säger Daniel Roos.

Dessutom är det brist på småhustomter i Stockholm:

– Det är en enorm bristvara på byggbara villatomter i Stockholm. Tomtpriserna har gått upp och efterfrågan har ökat. Det är anledningen till att vi säljer, att tomterna ökat så mycket i värde att det är en bra affär för staden, säger Roos.

Tomterna i Bällsta säljs troligen först när det är bestämt vad som ska hända med Brommaflyget.

Tomterna i Bällsta säljs troligen först när det är bestämt vad som ska hända med Brommaflyget.

Stefan Källstigen

De fem tomterna ligger som nämnt alldeles i närheten av Bromma flygplats.

– Nu ligger ju de inom Brommas så kallade bullermatta vilket gör att det sannolikt kan bli svårt att få bygglov just nu. 

Det kan bli så att staden väntar med en försäljning i just Bällsta.

– Det är det vi tittat på, om vi behöver sälja dem nu eller om vi ska vänta och se hur Brommaflygets framtid utvecklas. Det är inte helt säkert att vi kommer att lägga ut de här tomterna till försäljning de närmaste åren utan det kan bli så att vi avvaktar tills frågan om Brommaflyget är klarlagd.

Som prisnivåerna ser ut i dag kommer tomtpriserna i Bällsta, liksom på andra håll i Stockholm, att landa på flera miljoner kronor per tomt.

– Det varierar väldigt mycket beroende på tomtens läge. Vi räknar med ett normalt tomtvärde på tre, fyra och upp till tio miljoner beroende på läget, säger Roos.

I hela Stockholms stad har hittills tre tomter sålts: en tomt i Långbro och två tomter i Spånga. Tomten i Långbro gick för drygt tio miljoner kronor, tomterna i Spånga för "tre fyra" miljoner.