Åtta nya studentbostäder planeras i Långsjö i Älvsjö. Tanken är att bygga ytterligare en våning på flerbostadshuset i korsningen Svartlösavägen-Snöripsvägen.

Nu är förslaget till detaljplan ute på samråd. Fram till den 4 september kan man komma med sina synpunkter till stadsbyggnadskontoret.

I dag finns en livsmedelsbutik med bistro och kafé. Den föreslagna detaljplanen innebär att bistron kan bli permanent och få en ny entré.