Mitt i har tidigare berättat om MASSA-projektet som går ut på att, på ett mer hållbart och effektivt sätt, ta vara på stenen från byggandet av tunnlar i Stockholm.

Under World Water Week, den 26–28 augusti, ställer de ut sitt manifest på Strand­vägen. Och den här gången är det en betydligt mer konkret vision av hur mötet med vattnet i centrala Stockholm kan förändras.

– Det handlar om ett slags av-industrialisering. Mycket av sjötransporten har flyttat ut från stan, men vi har kvar de hårdgjorda, sterila kajerna. På många håll behövs de inte längre, och både människor, djur och natur skulle vinna på en ny blick på stadens möte med vatten, säger Marta Bohlmark, arkitekt och processledare i MASSA-projektet.

Vill ha fiskmarknad

I manifestet har de tagit fram fem förslag på hur man ”med sten, kreativitet och vilja” kan ”skapa ny natur och mänskliga upplevelser”. En central idé är konstgjorda rev som skapar bättre livsmiljöer för djur- och växtlivet under ytan, vilket i sin tur förbättrar Mälarens och Östersjöns ekologiska status.

– Vilken hamnstad som helst i Europa har en fiskmarknad. Och det är dit vi vill igen, att Stockholm ska få tillbaka fisken och att vi ska kunna äta den.

Faktum är att det här arbetssättet redan påverkat stadens utveckling.

När Stockholms stad presenterade projektet Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden fick det stor uppmärksamhet.

Förslaget, som gick ut på att bygga bostäder på en konstgjord ö i form av ett stort påldäck i betong, nominerades till Sveriges arkitekters planpris 2017.

Sedan dess har pendeln svängt.

I våras skrotade staden idén om betongkonstruktionen. Den skulle vara dyr att bygga och underhålla, och den skulle innebära en stor belastning för klimatet. I stället har staden tagit fram ett förslag som innebär att man utökar landytan med hjälp av sprängsten från t-banebygget.

– Det är en absurd idé att bygga en betongkonstruktion i vatten med begränsad livslängd när vi har 17 miljoner ton sten i staden som annars skulle köras bort med lastbil, säger Luc Pagés, ingenjör på Trafikkontoret och en av initiativtagarna till MASSA-projektet.