Stampen

Bakom projektet står Alecta Fastigheter som renoverar och bygger om två av sina kontorsfastigheter på hörnet mellan Folkungagatan och Stampgatan. 

När viljan och kunskapen finns är det imponerande vad man kan göra med det som redan är gjort.

– Det är lätt att bli fartblind. Vi har jobbat här i mer än ett år och ibland måste man stanna upp och se allt det fantastiska vi faktiskt har åstadkommit här, säger ­Annie Axell, arkitekt på Semrén & Månsson Arkitekter som har varit med och utvecklat design- och återbrukskonceptet.

– Med resultatet nästan i hamn kan vi konstatera att Vi på hörnet är ett av de mest hållbara hus som du kan ha din arbetsplats i.

I Återbrukslabbet har hantverkarna testat allt för att kunna återbruka så mycket som möjligt. Här har gamla skåpsluckor fått nytt liv och ny funktion.

I Återbrukslabbet har hantverkarna testat allt för att kunna återbruka så mycket som möjligt. Här har gamla skåpsluckor fått nytt liv och ny funktion.

Magnus Johansson

Estetik och funktion

I och med att material har återbrukats har klimatutsläppen från projektets materialinköp kunnat halveras.

I det så kallade Återbruks­labbet, som skapades efter att material och installationer demonterats, har hantverkarna testat allt, vänt på varenda sten för att förena återbruk med estetik och funktion. 

Inredningskonceptet baseras på form och design från tiden runt 1960- och 70-talet då fastigheterna stod klara.

Inredningskonceptet baseras på form och design från tiden runt 1960- och 70-talet. Bakom gipsväggarna i trapphuset återfanns exempelvis originalkaklet.

Inredningskonceptet baseras på form och design från tiden runt 1960- och 70-talet. Bakom gipsväggarna i trapphuset återfanns exempelvis originalkaklet.

Magnus Johansson

Arkitekterna har utgått från tre designprinciper: ­Bevara - allt som kan bevaras ska bevaras. I andra hand – återbruka. Och inte minst – nya tillägg ska vara smarta och stämma med husets stil och känsla. Den så kallade BÅT-modellen.

– Här har vi lyckats visa att återbruk är en viktig nyckel för att kunna minska klimatavtrycket, göra det med bibehållen kvalitet och samtidigt göra det riktigt snyggt. Vi har jobbat med huset, istället för att bara gå på vad som är trendigt, förklarar Annie Axell.

”Bästa för klimatet”

De första hyresgästerna flyttade in redan i början av sommaren. Tanken är att Återbrukslabbet ska vara fortsatt aktivt några månader till. Under hösten byggs det om till ett kontorskollektiv för ”coworking” istället, men möbler och inredning från labbet kommer användas i de nya lokalerna.

Då och nu, gammalt och återbrukat. Golvet återanvändes i en ny mörkare ton och blev som nytt.

Då och nu, gammalt och återbrukat. Golvet återanvändes i en ny mörkare ton och blev som nytt.

Magnus Johansson

Med lärdomar och insikter från tiden i labbet planerar Alecta Fastigheter att implementera liknande metodik
i framtida fastighetsprojekt.

– Att utveckla befintliga fastigheter i stället för att bygga nytt är det bästa för klimatet. Återbruk är ett måste för att minska utsläppen så det vi har lärt oss i Återbrukslabbet är oerhört viktigt för vårt fortsatta arbete med att minska utsläppen från våra projekt, säger Nickie Excellie, Chef Hållbarhet och kommunikation på Alecta Fastigheter.