Asfalt eller gräs på skolgårdarna? SCB har tagit fram en rapport om hur grönt det är på skolområdena i Sveriges kommuner. 

Grundskolornas skolområden består i genomsnitt till 43 procent av hårdgjord mark och 51 procent av vegetationsklädd mark, där 6 procent avser övrig mark. 

Tyresö kommun placerar sig på en sjätte plats när det kommer till störst andel av hårdjord mark med 63,3 procent av grundskolornas skolområden. Tyresö är också den femte lägst placerade kommunen när det kommer till vegetationsklädd mark med 30,1 procent.

Generellt finns det skillnader mellan regioner mellan stad och land samt tätorternas storlek och graden av hårdgjord mark inom skolområdena.