Våren 2020 presenterade kommunen ett förslag om att lägga ned Munsö skola, något som kritiserades hårt av flera föräldrar och kommuninvånare.

Det ledde senare till att kommunen fattade beslut om att skolan skulle bli en F-2 skola. Årskurs 3-6 fick däremot flytta till Sundby skola, drygt 1,7 mil bort.

Men till hösten startar årskurs 3 återigen på Munsö skola.

Detta efter att Ekeröalliansens förslag om att utöka Munsö skola med årskurs 3 röstades igenom av en full majoritet i barn- och utbildningsnämnden i förra veckan.

– När vi flyttade barnen för ett par år sedan sa vi att, när förutsättningar finns så vill vi gärna öppna upp igen, och nu kan vi göra det. Förra året sökte 8 barn till Munsö skola och i år var det 15 barn. Det är nästan en fördubbling, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Sivert Åkerljung (KD).

– Det är framför allt roligt för de vårdnadshavare som har barn som ska börja årskurs 3. De slipper byta skola och kan gå kvar i ytterligare ett år.

Fler bostäder – fler barn

Det finns flera anledningar till att Ekeröalliansen vill återinföra årskurs 3 på skolan. Bland annat har andelen barn som är inskriva i förskolan på Adelsö ökat regelbundet de senaste åren, från cirka 12 barn 2019 till drygt 20 våren 2022.

Samtidigt pekar befolkningsprognosen på att antalet barn i Munsö skolas upptagningsområde fortsättningsvis kommer att öka och så fortsätter planerna med att bygga nya bostäder på Adelsö.

– Vårt kommunala bostadsbolag bygger därute nu och vi arbetar med planer på ytterligare villabebyggelse. Fler bostäder innebär att fler familjer kommer flytta hit, säger Sivert Åkerljung.

Glädjande besked för många

Jessica Fors bor med sin familj ute på Adelsö och till hösten ska en av hennes döttrar börja på förskoleklass i Munsö skola. Hon blev väldigt lättad när hon fick besked om att skolan ska starta årskurs 3 till hösten.

– Det är bra ha skolorna nära hemmet och så var det inte för mina äldsta tjejer som fick byta till Sundby skola. Munsö skola har en bra verksamhet och det känns väldigt tryggt att ha barnen där, säger Jessica Fors.

– Självklart blev jag lättad när jag fick höra om beslutet att de öppnar upp för årskurs tre. Då får min yngsta dotter i alla fall gå där i tre år.

För Marja Conradsson, som driver Adelsö butik och tidigare varit aktiv i Munsö skolas föräldragrupp, är det ett välkommet beslut.

– Vi ser såklart positivt på att kommunen upprätthåller sån här kommunal service. Det gör det mer attraktivt att bo här. Det gynnar både oss i butiken och andra företagare på ön, säger hon.