Torsdag den 23 mars är tre bygglovsärenden i Mälarhöjden uppe i stadsbyggnadsnämnden. Alla är ärenden där en byggherre vill riva villor för att bygga flerfamiljshus.

Egentligen skulle de ha godkänts vid nämndens möte i februari, men så kom beskedet att de bordlagts.

Både styrande politiker och tjänstemän tiger än så länge, men Mälarhöjdsbon Calle Öhlin vet orsaken. Han och en annan Mälarhöjsbo har hittat en planbeskrivning från 1930-talet i Stadsarkivet, som var så intressant att de skickade in handlingen till staden.

– I handlingen står det tydligt att detaljplanen för den här delen av Hägersten är avsedd för fristående enfamiljshus. En spännande upptäckt! De handlingar man hittills haft tillgång till är luddigare och nämner bara att det ska vara fristående hus. Ärendena bordlades för att stadsbyggnadskontoret skulle kunna titta närmre på det här, säger han.

Fler glömda handlingar

Mitt i träffar Calle Öhlin utanför villan på Storsvängen 43, som Mitt i skrivit om vid flera tillfällen. Huset ligger i det område som dokumentet gäller. Upptäckten kan alltså sätta stopp för planerna på att bygga ett hus med tio lägenheter på tomten.

Men inte bara det. Det troliga är att det finns fler glömda planbeskrivningar för villaområden runt om i staden, med mer detaljerade uppgifter om vad som gäller där.

– Effekten av det här är att inga ärenden av den här typen kan avgöras förrän man hittat planbeskrivningar som kan ha glömts vid digitaliseringen. Tjänstemännen får gå till stadsarkivet, som vi gjorde, säger Calle Öhlin, som själv har en bakgrund som bygglovshandläggare.

Idén att gräva i Stadsarkivet fick han efter Mälarhöjdsföreningens möte i Mälarhöjdens kyrka i början av februari, om förtätningen av området. Men någon byggmotståndare är han inte, säger Calle Öhlin bestämt.

– Jag är inte emot rivningar av villor i sig. Men när man bygger ska detaljplaner följas och det ska ske planerat. Det ska inte vara vilda västern. Om ett område är avsett för enfamiljshus måste detaljplanen göras om, om man vill ha flerfamiljsbostäder där, säger han.

Viktig dom i HD

En dom från Högsta domstolen från december 2022 lär också få betydelse för utvecklingen. HD slår (utifrån ett fall i Huddinge) fast att ordet ”fristående hus” i en detaljplan inte kan tolkas som att det går att bygga tvåbostadshus, om det står ”enbostadshus” i planbeskrivningen.

– Den domen är definitivt relevant. Om stadsbyggnadsnämnden trots allt väljer att säga ja till byggloven kommer grannarna att överklaga och lär peka på den domen.

Men ett avgörande kan dröja. Ett tjänsteutlåtande till ett bordlagt ärende kan nämligen inte ändras inför nästa nämndmöte. Om politikerna vid det nämndmötet tycker att relevanta fakta tillkommit brukar de därför skicka tillbaka ärendet till tjänstemännen, för ny beredning. Återstår att se vad som händer vid mötet den 23 mars.