Inne hos Hundpasset på Åbytorget sitter verksamhetschef Lisa Brydner tillsammans med Jane Berggren och Jessica Marin som tidigare drivit skrädderiet Fruarna Frimans på torget.

Båda är arbetsintegrerande sociala företag, vars syfte är att få in människor som står långt ifrån arbetslivet i jobb genom arbetsträning.

I dag kan företag anmäla sig till Arbetsförmedlingen för att erbjuda arbetsträning och få ersättning för det. Men från den 1 oktober behöver företag genomgå en upphandling med Arbetsförmedlingen för att ta emot arbetssökande i behov av extra stöd.

Arbetsträning - Åbyplan

Arbetsträning - Åbyplan

Anna Ludvigsson

För det krävs exempelvis att man erbjuder ett visst antal platser, har en arbetsterapeut och handledare, kan uppvisa tidigare resultat och stora volymer av arbetsträning.

Det påverkar såväl Samhall som kommuner och organisationer som exempelvis Stadsmissionen.

– Det här drabbar alla sociala företag runt om i hela landet. Och det är små företag som oss, säger Lisa Brydner.

På Åbyplan finns flera sociala företag som nu drabbas av de nya rutinerna.

På Åbyplan finns flera sociala företag som nu drabbas av de nya rutinerna.

Anna Ludvigsson

Svåra krav för upphandling

Fruarna Frimans lokaler står numera tomma efter att de gick i konkurs i juli.

– Det här var spiken i kistan, det gick inte längre. Det är tråkigt för oss men framför allt för våra två anställda som nu inte har något jobb, säger Jane Berggren.

De som arbetstränar på Hundpasset har varit arbetslösa i flera år. Just nu har de sex deltagare i arbetsträning. Utöver det finns också fyra anställda med lönebidrag genom Arbetsförmedlingen, som även de påverkas.

– Vi kunde på grund av neddragningarna inte förlänga en anställd nu i maj, säger hon.

– För att ha deltagare måste vi ha anställda handledare, men om vi inte har några deltagare så kan vi inte betala deras löner, säger Jessica Marin (t.h) från Fruarna Frimans.

– För att ha deltagare måste vi ha anställda handledare, men om vi inte har några deltagare så kan vi inte betala deras löner, säger Jessica Marin (t.h) från Fruarna Frimans.

Anna Ludvigsson

"Svårt att lämna hemmet"

Hon är kritisk till hur förändringen kan försvåra för de arbetssökande som nu hänvisas till större företag. Många lider av utmattning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Det ställer väldigt stora krav på den sökande, man måste vara väldigt aktiv. De vi har här genom förstärkt arbetsträning är långt ifrån att klara det. I början kanske man bara gosar med en hund, det är på den nivån. Alternativet är ofta långtidssjuksskrivning.

– De har svårt att lämna hemmet alls. Nu ska de plötsligt till ett jättestort företag. Det kan vara skrämmande, säger Jane Berggren.

Jane Berggren och Jessica Marin har haft flera deltagare hos sig som kanske aldrig arbetat, talar svenska eller är datakunninga och behöver extra stöd i sin anställning.

Jane Berggren och Jessica Marin har haft flera deltagare hos sig som kanske aldrig arbetat, talar svenska eller är datakunninga och behöver extra stöd i sin anställning.

Anna Ludvigsson

Båda har sett deltagare gå vidare till olika sorters anställningar.

– Man slår helt enkelt bort en grupp från arbetsmarknaden. Det är människor som varit arbetslösa länge där vi har varit ett första steg, säger Jane Berggren.

Anledningen till förändringen är att nuvarande rutiner inte är förenliga med lagstiftningen kring upphandling.

– Men då måste sociala värden spela in i upphandlingar. Tidigare har man förstått den sociala sektorn men nu drar man undan mattan för oss. Det blir bara stora aktörer kvar, säger Lisa Brydner.

Jane Sköld på Hundpasset med hunden Elton.

Jane Sköld på Hundpasset med hunden Elton.

Anna Ludvigsson

Finns lagstiftning

Även Haninge kommun påverkas av beslutet, då de har personer som arbetstränar hos dem. Det har även Stockholms Stadsmissionsom, som driver en second hand-butik och Matmissionen i Handen med totalt drygt 20 platser för arbetsträning.

De tolkar de nya rutinerna som att det i princip nu blir omöjligt för icke-upphandlade aktörer att fortsätta med arbetsträning genom Arbetsförmedlingen.

– Framför allt kring vad det kommer finnas för alternativ för våra deltagare. Och kommer det fortsatt att finnas förutsättningar för oss som idéburen aktör att bidra? frågar sig Alve Högman, områdeschef utbildning och arbete på organisationen.

– Arbetsträning är något vi kommer att fortsätta med och det är en del av vår identitet men vi får med sådana här beslut svårt att upprätthålla de volymer vi tidigare haft, säger Alve Högman på Stadsmissionen.

– Arbetsträning är något vi kommer att fortsätta med och det är en del av vår identitet men vi får med sådana här beslut svårt att upprätthålla de volymer vi tidigare haft, säger Alve Högman på Stadsmissionen.

Anna Ludvigsson

Arbetsförmedlingen: Vi tar oron på stort allvar

Arbetsförmedlingen måste i första hand placera deltagare genom sina upphandlade entreprenörer. Det säger lagen.

Men i dagsläget har man inga konkreta planer för att underlätta för sociala företag som Hundpasset att fortsätta arbetsträna.

Emil Johansson, chef på enheten Utbilda & samverka på Arbetsförmedlingen, är tydlig med att insatser kring arbetsträning inte försvinner.

– Däremot har vi redan upphandlade leverantörer som ska möta behovet hos deltagare och då måste vi enligt lag prioritera dem, säger han.

Sedan den 1 januari gäller en ny lag som möjliggör för Arbetsförmedlingen att göra reservationer i upphandlingen, i princip reservera platser, till entreprenörer för idéburna aktörer, likt Hundpasset. Men än så länge har den inte använts.

– Det kan komma att bli aktuellt men det har vi inte gjort i dagsläget, säger Emil Johansson.

Stora krav

Om inte delar av en upphandling reserveras för företag som Hundpasset blir vägen till att ha arbetsträning genom Arbetsförmedlingen svår för dem, med tanke på de krav som behöver uppfyllas i en upphandling.

Gör inte det här att arbetsträningen centreras i stora företag?

 – De upphandlade leverantörerna är ansvariga för att hitta en passande arbetsplats och se till att det fungerar för deltagaren. Då kan det bli aktuellt med en placering på ett socialt företag, säger Emil Johansson.

Exakt hur företag som Hundpasset kan bli ett av dem kan han dock inte svara på.

– Det är en jätteviktig fråga som vi kommer ge stöd till hur leverantörerna ska tänka. Men det materialet är inte klart ännu, det kommer under hösten.

Men faktum kvarstår att arbetsträningen, och framför allt den förstärkta arbetsträningen hos sociala företag, förmodligen kommer att minska.

– Vi är medvetna om att de här företagen påverkas och vi tar deras oro på allvar. Vi hoppas kunna utveckla det samarbetet.

Vi är medvetna om att de här företagen påverkas.

Arbetsförmedlingens tjänster

Arbetsfömedlingen har flera olika sätt att stötta arbetssökande på vägen till arbete. Dessa utgörs av olika tjänster som de i dag använder olika entreprenörer för att ordna. Det kan vara till exempel matchningsföretag eller coachningsföretag. Entreprenörerna upphandlas på en avtalad tid med villkor och krav för att se till att Arbetsförmedlingens tjänster tillhandahålls.

Vem som helst kan lämna anbud till en upphandling.

Den första första fasens entreprenörer till "Steg i arbete" är redan upphandlade. En andra upphandling pågår just nu. Ofta är det större företag som upphandlas, som till exempel är tidigare levererar inom arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken eller i utbildningspolitiken.

Arbetsförmedlingen har även en mindre tjänst som heter arbetsintegrerande övningsplatser som är reserverad mot företag likt Hundpasset. Men i dag är endast drygt 400 personer per månad i gång i tjänsten i hela landet. Den tjänsten är redan upphandlad och det finns i dagsläget ingen möjlighet att ansluta förrän avtalen går ut.

Källa: Arbetsförmedlingen