I Stockholms län minskande arbetslösheten i 25 av 26 kommuner i oktober. Sigtuna stack ut och var den kommunen i länet där nedgången var näst störst. Bara Södertälje hade större nedgång. Detta visar siffror från Arbetsförmedlingen som Newsworthy sammanställt.

Sigtuna rapporterade en total arbetslöshet på 8,9 procent i oktober vilket är en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Det betyder att 2 191 av 24 618 invånare i åldern 16 till 64 år i Sigtuna kommun var inskrivna som arbetssökande vilket är 403 färre än i oktober 2021.

Arbetslösheten skenade under pandemin

Sigtuna kommun var en av de kommuner där arbetslösheten ökade som mest under pandemiåret 2020. Den nedåtgående trenden håller i sig och kommunen är nu en av de kommuner i länet där det sjunker som mest. För 17:e månaden i rad är arbetslösheten i Sigtuna lägre än den var samma tidpunkt året innan.

Att siffrorna svänger snabbt i Sigtuna beror till stor del att många boende i kommunen arbetar på Arlanda och med andra yrken kopplade till turism. De yrken som blev hårt drabbade under pandemin.

Även om kommunen nu minskar mest så ligger Sigtuna fortfarande över snittet (6,4 procent) i hela Stockholms län. Endast Botkyrka och Södertälje har högre arbetslöshet än Sigtuna.

Ökar bland unga

Arbetslösheten bland utlandsfödda och ungdomar sjunker också kraftigt i kommunen. Under oktober månad var 15 procent av de utlandsfödda arbetslösa vilket är 1,3 procentenheter färre jämfört med samma månad i fjol.

Bland ungdomarna, de som är mellan 18 och 24 år har arbetslösheten ökat med 0,3 procentenheter.

I mitten av november fanns det sammanlagt 337 arbetsplatsannonser i Sigtuna kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 670 lediga jobb. Främst som truckförare, lager- och terminalpersonal samt lastbilsförare.