Snöfallet i slutet av november var om inte det värsta i mannaminne det största i mångas närminne. Den som är ute och går kan både här och där fortfarande se avtrycken från snöfallet som likt stormarna nästan borde ha förärats med ett namn.

Efter snöfallet jobbade kommunens entreprenörer med att ta hand om de mest farliga och akuta fallen, det vill säga träd eller stora grenar som kanske inte fallit än men som riskerar att göra det på platser där folk rör sig. De har att göra länge till.

Söderort värst drabbat

I Enskede-Årsta-Vantör är det inget område som är mer drabbat än något annat.

– Det man kan säga är att söderort har drabbats hårdast i stan, och träden hann inte invintra – de var inte förberedda på mängden snö. Nu har vi fått bort det mest akuta, och åtgärdar träd som är skadade och som skulle kunna bli riskträd, säger Jimmy Andersson, naturförvaltare i Enskede-Årsta-Vantör.

– Det återstår ett omfattande arbete med uppstädning och vi är inte alls i hamn med det, men vi behöver vara klara under våren.

Resterna från träden tas till vara på och blir så småningom fjärrvärme.

– Det sker i närområdet, så det blir inga långa transporter, säger Jimmy Andersson.

Han berättar att de i stadsdelen inte vet hur många träd som kommer att planteras i år, de väntar på ansökan av budgetjusteringar där de bland annat sökt medel för plantering av träd i biokol.

Utöver träden som sorterar under stadsdelsförvaltningen tar trafikkontoret även hand om drabbade träd som finns på deras mark. Och detsamma gör andra fastighetsägare.

– Det var ett extremt snöfall. Särskilt sydöstra Stockholm och Södermalm drabbades hårt. Pil och poppel hade löv kvar och tyngdes extra hårt. Även tall och en del björk drabbades. Dessutom lönnar på Gamla Tyresövägen, säger Britt-Marie Alvem trädspecialist på trafikkontoret.