Mitt i Solna har berättat om stadens grävarbeten vid sjöns utlopp. Idén är att skapa fria vägar mellan Råstasjön och Brunnsviken för att öka fiskpopulationen i vattnet.

För att möjliggöra detta har betongdämmet vid utloppet rivits och en tillfällig fördämning har byggts i väntan på en permanent "sjötröskel".

Men arbetena har inte gått enligt plan.

Regn som fallit har höjt vattennivån i sjön och vattnet har brutit fördämningen.

Resultatet: Rejält blött på gångvägarna runt sjön. Flera sträckor fick stängas av och arbetena sattes på paus.

Stängde av pumparna

Men inte bara vädrets makter tycks ligga bakom översvämningarna.

Någon ska också avsiktligt ha stängt av pumparna på arbetsplatsområdet, vilket försämrat avrinningen ytterligare.

– Jag vet inte hur mycket det har bidragit till problematiken, men inte har det hjälpt i alla fall. Det är en form av sabotage som skett och det kommer att polisanmälas när man samlat ihop all information från entreprenören, säger Magnus Persson (C), tekniska nämndens ordförande.

Vad gör ni nu då?

– Vi går mot en blötare säsong och har satt dit kraftigare pumpar. Jag hoppas att vi kan slutföra arbetena i början av hösten.

Arbetena vid utloppet har kritiserats, bland annat av nätverket Rädda Råstasjöns vänförening.

Nu beskriver de området vid utloppet som en "veritabel massaker". De kräver omedelbart stopp för arbetena som de anser strider mot reservatsreglerna och har anmält Solna stad för miljöbrott.

– På grund av storleken på ingreppet. De har kört sönder hela marken, huggit ned träd och tagit bort den sly som skyddat fåglar och natur. Det var en levande miljö som man nu tagit död på, säger Henrik Persson, Rädda Råstasjöns vänförening.

Magnus Persson säger att han inte tagit del av någon polisanmälan men att projektet, tvärtom farhågorna ovan, kommer att gynna reservatet.

– Jag har förstått att många är oroliga men syftet är att förbättra för djur- och naturlivet och att skapa en bättre balans i sjön när det gäller fiskar.