Det var vid en uppföljande inspektion som Läkemedelsverket upptäckte brister i verksamheten på Sveaapotek på Sveavägen, som drivs av Pharmart AB. Därför återkallas deras apotekstillstånd.

– De brister som har framkommit är allvarliga. Vi har under en längre tid påpekat brister i verksamheten, men aktören har inte vidtagit tillräckliga åtgärder. Därför har vi beslutat att stänga apoteket, säger Annika Babra, chef för apotekstillsynen på Läkemedelsverket, i en kommentar.

Stängde i sju veckor

Enligt det företag som driver apoteket grundar sig myndighetens bedömning på en genomgång av verksamheten från 2015 till september 2023.

I början av 2023 tvingades apoteket att stänga i sju veckor eftersom brister identifierats. De hade inte åtgärdats vid den uppföljande inspektionen i oktober, samtidigt som nya brister hittades.

– Vad de rör sig om kan vi inte redogöra för i detalj, med hänvisning till sekretess, men det rör delar inom kvalitet och säkerhet som är grundläggande för att apoteket ska kunna hålla öppet, säger Annika Babra.

Hoppas hitta köpare

Mikael Ehrman, vd för Pharmart AB, säger att de har gjort ett gediget arbete för att besvara Läkemedelsverkets rapport efter den senaste inspektionen.

– Vi har vidtagit omfattande åtgärder. Trots det beslutar de att dra tillbaka tillståndet, vilket är tråkigt, säger han.

Ett arbete har nu inletts för att avveckla apoteket.

– I och med att det ligger i ett attraktivt läge och har många återkommande kunder för vi diskussioner med potentiella köpare. Förhoppningen är att någon tar över och kan öppna igen så snart som möjligt.

I dag finns ungefär 1 450 aktiva tillstånd för öppenvårdsapotek beviljade av Läkemedelsverket. Sedan omregleringen av apoteksmarknaden 2009 har Läkemedelsverket vid ett fåtal tillfällen beslutat om tillfällig stängning av apotek på grund av allvarliga avvikelser.