Sommaren 2021 bildades Aurora, en klimatorganisation för ungdomar.

– Vi grundade föreningen med det här syftet – att stämma staten. All verksamhet handlar om processen, säger Anton Foley, talesperson för Aurora.

I november lämnade han och medlemmarna in sin talan vid Nacka tingsrätt. På tisdagen gav alltså tingsrätten grönt ljus för honom om ytterligare 300 medlemmar att stämma staten i en grupptalan.

– Det här var ju målet. Vi tror på det här juridiskt. Det är första gången något liknande görs så det är svårt att veta vad som händer när ny mark bryts. Det ska bli spännande att se hur staten ställer sig till det här, säger Anton Foley.

”Strider mot mänskliga rättigheter”

Förhoppningen är att staten ska ”åläggas kraftiga utsläppsminskningar”.

– Statens agerande strider mot våra mänskliga rättigheter. Det är en ganska allvarlig sak, säger Anton Foley.

Men Sverige har ju skrivit under flera klimatavtal. Varför måste ni stämma staten?

– Det finns jättemånga avtal men inga bindande. Parisavtalet följs ju inte. Det är svårt att veta om staten kommer att följa en fällande dom från en domstol. Det är ju en helt annan sak att vara juridiskt skyldig än att ha skrivit på ett avtal.

Beskedet att tingsrätten godkänner Auroras stämning har gett svallvågor.

– Frekvensen i donationer har accelererat markant. Många journalister hör av sig och många ringer och grattar. Det är roligt att se att det finns ett intresse, säger Anton Foley.

Aurora har en övre åldersgräns på 35 år för sina medlemmar. 

– Vi vill inte tappa alla juriststudenter därför satte vi en ganska hög åldersgräns. Vi har samverkan även med äldre jurister men det är viktigt att ledningen i projektet är ungdomar. Äldsta personen i styrelsen är 24-25 år, säger Anton Foley.

Kan hålla på i flera år

Rådmannen Olof Roos har handlagt en grupptalan tidigare under sina tio år vid Nacka tingsrätt. Han har svårt att beräkna hur låg rättsprocessen kommer att bli.

– Ett normalt tvistemål som inte är en grupptalan avgör vi kanske på drygt ett år. Det här är ett ganska omfattande mål med ett stort intresse kring. Det är svårt att svara på hur lång tid det kommer att ta.

Blir det en huvudförhandling?

– Det kan också bli att vi avgör det skriftligt. Men får jag gissa tror jag att det kommer att begäras en huvudförhandling och i så fall är svårt att sätta sig emot det.

”Det är ett omfattande mål”, säger justitiekansler Mari Heidenborg om grupptalan som miljöorganisationen Aurora har väckt mot staten.

”Det är ett omfattande mål”, säger justitiekansler Mari Heidenborg om grupptalan som miljöorganisationen Aurora har väckt mot staten.

Pressbild

Justitiekansler Mari Heidenborg tog emot stämningsansökan på tisdagen.

– Jag kan inte säga så mycket. Det är en hel del saker som vi får fundera över. 

JK: ”Ett omfattande mål”

Justitiekanslern som företräder staten har fått tre månader på sig att bemöta Auroras stämning.

– Det är ett ganska omfattande mål. Det visar väl också att vi har fått såpass lång tid på oss att svara. Normalt får vi 14 dagar eller 21 dagar.

Hur vanligt är det med en grupptalan mot staten?

– Det är ganska sällan vi får in en grupptalan. Jag vet att det var en grupptalan för nästan 20 år sedan gällande import av alkohol från utlandet. 

I ett liknande mål i Nederländerna stämde Urgendastiftelsen staten och fick rätt. Högsta domstolen slog 2019 fast att Nederländerna bröt mot Europakonventionen genom att inte skydda medborgarna mot farliga klimatförändringar och krävde att staten skulle minska sina utsläpp.

Mari Heidenborg har svårt att bedöma risken att även den svenska staten förlorar målet mot Aurora.

– Vi får se hur det kommer att utveckla sig. Det är svårt att jämföra det här med mål i andra länder. Rättssystemen kan se lite olika ut så jag kan inte dra några egentliga slutsatser utifrån det.

”Tråkigt att det tar så lång tid”

Anton Foley räknar med en långdragen process.

– Vi hoppas att vi kan han en förhandling i höst. Domslutet kan mycket väl komma att överklagas till hovrätten och kanske till HD. Det tar sannolikt flera år.

Han hoppas han inte hinner bli överårig i organisationen.

– Klimatkrisen är akut. Det är tråkigt att det här ska ta så lång tid. Men kanske kan det få staten att agera. Det är bra om de gör det.