16 medborgarförslag togs upp i kommunfullmäktige förra året. De flesta av dem fick nej, medan ett par förslag gavs det något mer upplyftande beskedet att de skulle "beaktas".

I endast tre fall blev dock det uttalade svaret att politikerna bifaller förslaget.

En av dem handlar om en ny gatuskylt. Den en branta gångvägen mellan Högklintavägen och Humblegatan kommer nu att heta "Spökbacken".

– Det borde de gjort för länge sedan, säger Lena Persson.

Spökbacken sträcker sig mellan Högklintavägen och Humblegatan.

Spökbacken sträcker sig mellan Högklintavägen och Humblegatan.

Alexander Kuronen

Hon och Ingrid "Inka" Fredriksson, båda Lilla Alby-bor, menar att gångvägen alltid har hetat Spökbacken.

Problemet är att inte alla som besöker området vet det.

– Man säger ibland till folk att de ska gå uppför Spökbacken. "Va, vad är det", undrar de då, säger Inka.

"Roligt att de biföll"

Officiellt har gångvägen hetat ... ingenting.

– Jag tyckte att det var konstigt med en allmän gångväg som inte hade ett namn, säger Per Jerling.

Per Jerling ligger bakom förslaget att döpa Spökbacken till Spökbacken.

Per Jerling ligger bakom förslaget att döpa Spökbacken till Spökbacken.

Privat

Han skickade in förslaget om namnsättningen och skylten redan 2019.

Fyra år senare kom så svaret.

– Jag hade nästan glömt bort det, för det var så länge sedan. Men det var roligt att de biföll det, säger Per Jerling.

Det dröjer ytterligare en tid innan skylten kommer upp, säger Martin Solberg (MP), ordförande i stadsmiljö- och trafiknämnden. Före sommaren, lyder hans prognos.

Innan skylten beställs ska stadens namnberedningskommitté nämligen hantera ärendet, vilket kan ta längre tid än vad man tror, förklarar han.

Då har det ändå gått drygt fyra år innan politikerna landade i sitt beslut.

– Generellt är min uppfattning att vi i politiken och i staden har varit ganska dåliga på att behandla medborgarförslagen. Det har flera gånger tagit ganska många år, säger Martin Solberg.

Häromåret gick staden över till ett nytt system: e-förslag.

– Där ser jag att vi har varit betydligt snabbare, säger Solberg.

Delade ut i brevlådorna

Systemet innebär att ens förslag publiceras på stadens hemsida. Där behöver det få stöd av minst 100 personer för att tas upp i kommunfullmäktige.

Åke Nilsson tog utmaningen på allvar. Han skickade in ett e-förslag om att bevara det så kallade Tuppenhuset i Duvbo, och gav sig den på att bilda opinion.

– Jag kopierade upp 500, 600 exemplar av skrivelsen, där det också stod hur man ska gå tillväga för att rösta, och delade ut det i varenda brevlåda, säger han.

Åke Nilsson tror att Tuppenhuset mår bättre av att flyttas, så att också tomten tillgängliggörs: "Jag tror inte att det går att göra något vettigt med huset som står här."

Åke Nilsson tror att Tuppenhuset mår bättre av att flyttas, så att också tomten tillgängliggörs: "Jag tror inte att det går att göra något vettigt med huset som står här."

Alexander Kuronen

Lappar sattes även upp på anslagstavlor i såväl Rissne som Duvbo.

– Det hade hygglig effekt, säger Åke Nilsson.

För att samla stöd för sitt förslag räcker det inte med att det läggs upp på stadens hemsida, menar Åke Nilsson: "Folk går inte in där, det är inte där de får uppgiften. Utan det måste man tala om på andra sätt."

För att samla stöd för sitt förslag räcker det inte med att det läggs upp på stadens hemsida, menar Åke Nilsson: "Folk går inte in där, det är inte där de får uppgiften. Utan det måste man tala om på andra sätt."

Alexander Kuronen

Huset, som står i korsningen Oskarsvägen-Tuppstigen, har nu blivit föremål för en utredning, där det tittas på förutsättningarna att flytta det till Solparken.

En något tyngre uppgift än att sätta upp en gatuskylt. I fallet Spökbacken var just det en bidragande faktor till framgången, tror Per:

– Det var ett ganska litet, enkelt förslag och till liten kostnad för kommunen.