En anställd på Astrid Lindgrens barnsjukhus har smittats av mässling sedan ett barn på sjukhuset visat sig ha sjukdomen.

Fallet upptäcktes den 16 april och en intensiv smittspårning drog igång. Patienter, personal och anhöriga som kunde ha exponerats för viruset kontaktades.

Små barn, och andra som saknade skydd, akutvaccinerades eller erbjöds immunglobulin.

Sekundärfall

Inkubationstiden är 1-3 veckor, vanligen 10-12 dagar, och så långt har alltså bara ett så kallat sekundärfall upptäckts.

Det nya fallet kunde konstateras på onsdagen. Personen har lindriga symtom och smittspårning har nu satt igång kring denne, uppger Malin Ryd Rinder, verksamhetschef vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Smittspårning är ett ju ett viktigt arbete för att minska risken för spridning och det är tidskrävande och behöver vara noggrant och göras snabbt. Så vi har jobbat på intensivt för att snabbt kunna ge skydd och vaccin åt de som behöver det, säger hon.

Mässling är en sällsynt sjukdom i Sverige, tack vare bra immunitet i befolkningen. 96 procent av de 2-åriga barnen i Region Stockholm har fått sin första dos vid 18 månaders ålder.

–Det finns personer i samhället med bristande immunitet av olika skäl. Med hög vaccinationstäckning skyddas även de, säger Malin Ryd Rinder.

Malin Ryd Rinder, verksamhetschef vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, säger att smittspårningen fortgår.

Malin Ryd Rinder, verksamhetschef vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, säger att smittspårningen fortgår.

Karolinska universitetssjukhuset

Smittan importeras

Personer som är födda före 1960 räknas som immuna, men födda under 1960-70-talet är en lite mer osäker grupp. Många har haft mässlingen men inte alla och en del erhöll endast en dos, berättar hon. Genomgången mässling ger livslångt och bra skydd.

De som är födda efter 1981 och har genomgått det svenska vaccinationsprogrammet har ett mycket bra skydd då det sedan dess ges två doser.

Vaccinationstäckningen är lägre utomlands, och vid de mässlingsutbrott som sker då och då har smittan kommit in efter resor, så även i det senaste fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Barnet har tillfrisknat och befinner sig inte längre på sjukhuset.