– När det gäller kostnadsökningarna är de generellt inte skyhöga procentuellt sett ännu, säger Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Salem har nämligen ett bundet elavtal fram till december 2023, och påverkas inte av hösten och vinterns höga elkostander.

Vad de däremot måste förhålla sig till är högre kostnad på livsmedel till bland annat skolköken. Där gläds Rickard Livén åt de beslut som Rönninge gymnasiums rektor Jerry Norrbom redan tagit för att få ekonomin att gå runt.

– I förlängningen är det ett arbetssätt som vi hoppas kunna undvika, men jag gillar inställningen att ta itu med problemen på en gång och vi ska göra vårt jobb för att förvaltningarna ska få så bra förutsättningar som möjligt att göra sitt, säger han.

Vad kan ni göra då?

– Jag undviker gärna att gå in på detaljer i det här skedet då vi sitter i budgetarbete. Vi kommer inom kort lägga fram förslag för hur förvaltningarna ska få underlag till sitt arbete.

Östlin (S): Hårda ord

I Botkyrka är Ebba Östlin (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Det kommer bli tuffa år framöver, med hårda avvägningar och fokus på att säkra en trygg vardag för oss Botkyrkabor och där kommer vi alla behöva ta ett ansvar. Det kommer också vara viktigt att regeringen går in och stöttar kommunerna genom detta, säger hon.

Enligt henne planerar kommunen redan för åtgärder utifrån olika situationer. Just nu är de kring el och andra konsekvenser av inflationen.

– Det handlar om att kartlägga samhällsviktiga verksamheter, behov av stöd för familjer som får det extra tufft, el-inventera och mycket mer.