Enköping

Det var i augusti 2021 som en 19-årig man hittades skjuten med ett skott i huvudet på en åker i Tillinge, strax utanför Enköping. Två män medgav att de kommit till platsen tillsammans med 19-åringen i bil. De skyllde dock på varandra när det gällde vem av dem som ska ha skjutit det dödande skottet. Männen dömdes 2022 för medhjälp till mord i tingsrätten.

Tog hänsyn till ålder

Vid straffmätningen togs hänsyn till att den yngre av männen endast var 18 år vid gärningen samt att de båda lämnat uppgifter som inneburit att gärningen klarats upp. Den yngre mannen dömdes till 6 års fängelse. Den äldre av männen är i dag 33 år. Han dömdes till 12 års fängelse och utvisning.

Domen överklagades till Svea hovrätt. Hovrätten har ändrat tingsrättens dom så att de två männen döms för mord i stället för medhjälp till mord. Hovrätten finner att de två männen har agerat efter en gemensam brottsplan som gick ut på att skjuta offret och att "de båda har handlat på ett sådant sätt att de kan anses ha deltagit i genomförandet av skjutningen".

Hovrätten ser däremot ingen anledning att ändra tingsrättens dom gällande straffen. Den tidigare domens fängelsestraff och utvisning kvarstår alltså.