... hur känns det?

– Lite konstigt, men väldigt roligt så klart. Och kul att få lyfta vår målgrupp unga tjejer och transpersoner som vi jobbar mycket med.

Finns det några särskilda utmaningar för tjejer och transpersoner just i dag?

– Det är mycket som kan vara en utmaning, som till exempel sociala medier och olika förväntningar man har på sig själv.

– En av de största utmaningarna många transpersoner brottas med är att berätta för personer att man är trans. Många är rädda för att bli dömda och dåligt bemötta.

Har den situationen förändrats på senare tid?

– Både ja och nej. Att vara ung har ju alltid kommit med vissa utmaningar. Många unga transpersoner vi möter menar till exempel att det är viktigt med en ökad representation i medier, samtidigt som det ibland kommer med en motreaktion som så klart påverkar en negativt.

Vad fick dig att börja engagera dig i de här frågorna?

– När jag var ung önskade jag att någon kom till min klass och pratade om de här sakerna. Just när man är i den åldern, 13 år och uppåt, har man mycket reflektioner och tankar.

Stjärnjouren jobbar utifrån målet "ett jämställt samhälle fritt från våld". Hur är förutsättningarna för att nå dit?

– Det är ett väldigt stort mål som vi strävar efter. På vissa delar i samhället går det åt rätt håll. Men vår verksamhet finns ju fortfarande kvar, och vi ser att varje år ökar antalet stödsamtal till oss.

– I en drömvärld hade vi inte behövt existera, men våldet i relationer fortsätter och ungas psykiska ohälsa tas fortfarande inte på allvar. Det finns mycket att göra helt enkelt.